The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Blaeuw, Lambert Hermansz.

printer
printer-friendly view
Inventory #101
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberN.A. 1914
Date1648/05/15
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory
Family NameBlaeuw
Owner NameBlaeuw, Lambert Hermansz.
Owner Notesand his wife Marritgen Pieters
Life Dates? |d 1648 |n Blaeuw
Marriage Date1647/12/31
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Clothing; Retail merchant |a Art dealer
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de effecten van wijlen Lambert Hermansz. Blaeuw in zijn leven hoedestofferder ende Maritgen Pieters de selfde huijsvrou, soo sulx die lest bijde voors. Lambert Hermansz. metter doot ontruijmt, gemaeckt op't versoeck van Anthony Pietersz. ende Jan Pietersz. Collaert als neffens Marten Teunisz. bij de weesmeesteren deser stadt gestelt ende geordoneert tot administratie over de goederen ende voogden over de weeskinderen van wijlen Lambert Hermansz. Blaeuw... So ist dat de voors. goederen in voegen als van bij provisie zijn geinventariseert omme verbracht ende namael de novo beschreven ende getaxeert te werden als na behoeven.
CommentaryThe introductory text is from an inventory dated 29 April 1648, the objects in which are listed without valuation. The inventory in this record is from a document dated 15-16 May 1648, which represents the valuation (taxatie) of the first inventory. Two entries with attributions that appear in the first inventory but not in the second, have been added after the last entry of the 15-16 May inventory and numbered lots [0156] and [0157]. Values are given in gulden; all numbers are original through 0153. Lambert Harmensz., hat stuffer (hoedestofferder), is undoubtedly the same individual, there called a hatmaker, who was the buyer of 8 lots of prints and drawings in 1637 (R 33521 of Montias2). Note that there were no prints in the present inventory and only one drawing (by Quast). Judging from the present inventory, Lambert Hermansz. seems to have been an art dealer in addition to being a hatmaker. He was married, first, to Christina Dirx and, second, to Marritge Pieters (on 31 December 1647). Anthony Pietersz. and Jan Pietersz. Collaert may have been the brothers of his first wife. The painter Johannes Collaert, who did the appraisals, was probably a close relative of Anthony and Jan Pietersz. Collaert.
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserCollaert, Johannes
Total Value2624.4 |d
Art Value791 |d
# of Items158
Montias1 #85
 Prev Record 1 - 25 of 159  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] No. 4 mede een antixe vrou wat groter sonder lijst
0001 HALS, FRANS No. 1 een schilderij, zijnde een geck, met een swart vergulde lijst, geschildert door Frans Halst f 10:--:--
0001 [ANONYMOUS] No. 1 een antycx vroutgen swart vergulde lijst f 4:--:--
0005 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. No. 5 een plondering van Droochsloot met een swarte vergulde lijst f 20:--:--
0006 [ANONYMOUS] No. 6 een boere schuyr met een swarte slechte lijst f 2:10:--
0007 [ANONYMOUS] No. 7 Cupido ende Venus sonder lijst f 3:--:--
0008 BONTEPAERT, DIRCK PIETERSZ. No. 8 een jongetgen met een cat van Bontepaert met een slechte swaerte lijst f 6:--:--
0009 HECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER No. 9 een croechje van van der Heck met een swarte ebben houte lijst f 8:--:--
0010 HECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER No. 10 een boere croechje van deselve Van der Heck wat kleijnder met een ebben lijst f 6:--:--
0011 CAMPHUYSEN, GOVERT DIRCKSZ. No. 11 een boerestal, van Camphuysen, met een ebben lijst f 20:--:--
0012 HECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER No. 12 een Josepgen met Maria van de voorszegde Van der Heck, met een swarte ebben list f 6:--:--
0013 [ANONYMOUS] No. 13 een bordeeltgen met een swarte lijst f 5:--:--
0014 [ANONYMOUS] No. 14 een bloempotgen met een swarte lijst f 10:--:--
0015 [PIETER RIEMANS, UNIDENTIFIED] No. 15 een verre jager in een lantschapgen van Pieter Riemans [crossed out: Snayers], met een ebben lijst f 8:--:--
0016 [ANONYMOUS] No. 16 een harderin met een swarte lijst f 3:--:--
0017 BADEN, HANS JURIAENSZ. VAN No. 17 een papekerck van Bade met een ebbe lijst f 24:--:--
0018 [ANONYMOUS] No. 18 een Ste. Pieter met een swart vergulde lyst f 3:--:--
0019 STALPAERT, PIETER No. 19 een bordeeltgen va Stalpaert met een swart lijstgen f 8:--:--
0020 [ANONYMOUS] No. een vanetas in een swart lijstgen f 1:10:--
0021 [ANONYMOUS] No. 21 een boerengesangh ende lier met een ebben lijstgen f 2:10:--
0022 [ANONYMOUS] No 22 een zeetgen met een swart lijstgen f 3:--:--
0023 [ANONYMOUS] No. 23 een landtschap f 3:--:--
0024 [ANONYMOUS] No. 24 een watertgen f 3:--:--
0025 [ANONYMOUS] No. 25 noch een lantschapgen met een swarte lijst f 3:--:--
0026 HAEN, GERRIT DE No. 26 een landschap, onopgemaeckt, van De Haen sonder lijst f 3:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 159  Last