The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Reijniers, Engeltje

printer
printer-friendly view
Inventory #103
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2409
Date1669/10/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory
Family NameReijniers
Owner NameReijniers, Engeltje
Owner Noteswidow of Coenraedt van Coblens
Life Dates? |d 1669/10/11
Marriage Date1652/01/18
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceOpte binne kant vant Waels Eijlandt in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van allen den goederen actien gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx die by Juff. Engeltje Reijniers weduwe ende boedelhouster van wijlen Coenraedt van Coblens op den elfden October xvi negen en sestigh binnen deser stede Amsterdam overleden metter doot sijn ontruijmt . Gemaeckt by mij...Notaris... opt aengeven en versoecke van de eer. Dr. Abrahamus de Sadelaer bedienaer des godelikcken woords in de Beemster ende Abraham de Sadelaer de oude ende David Verbrugge testamentaire voochden (binnen de weeskamer) over Anthonij out omtrent [?] jaren, Bartha out 12 jaren, ende Coenraet out seven jaren, alle drie kinderen ende eenige erffgenamen van de voorn. Coenraet Coblens end Engeltje Reijniers in haer leven echteluijden. Postscriptum: Actum Amstelredamme in den sterfhuijse van de voorn. Engeltje Reijniers gestaen opte binne kant vant Waels Eijlandt desen 17 ende 18-en ende 22-e October 1669
CommentaryOn Engeltje Reyniers and Coenraedt van Coblens, see also INVNO 438. Abraham Sadelaer de oude, cited in the INTRO, is likely, by this date, may have been Abraham Pietersz. Sadelaer, the nephew of Abraham de Sadelaer I of R 21507 of Montias2. The predikant in Beemster Abrahamus de Sadelaer may be identical with Abraham de Sadelaer II, cited in the TEXT of R 1079.
NotaryJacob de Winter
# of Items77
Montias1 #3
First  Record 51 - 75 of 77  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0043 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van de moeder van Anthoni Coenrads van Coblens
0044 [ANONYMOUS] een schilderij van Christus disputatie in de tempel
0045 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Engeltje Reijniers, doen se een kindt was, in hardersgewaet gedaen
0046 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Engeltje Jans
0047 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van wijlen Reijnier Andriesz.
0048 [ANONYMOUS] een boerebruylofftje
0049 [ANONYMOUS] een boeregeselschapje
0050 [ANONYMOUS] een schilderij daer men een kindt baeckert
0051 [ANONYMOUS] een Italians landschapje
0052 [ANONYMOUS] een ditto [Italiaens] landschapje
0053 [ANONYMOUS] een geteijckent scheepje mette de pen gedaen
0054[a] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[b] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[c] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[d] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[e] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0055 [ANONYMOUS] een schilderijtje van soldaten
0056 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een landschapje van Jan Goyen met een ebben lijst
0057 [ANONYMOUS] een landschapje daer in een paert
0058 CARREE, FRANCHOIS een koockenschilderijtje van Carre
0059 [ANONYMOUS] een graeuw landschapje
0060 [ANONYMOUS] een geschilderde tulp
0061 [ANONYMOUS] een schilderij van Andronica
0062[a] [ANONYMOUS] drie printebortjens van de Pascha Christi
0062[b] [ANONYMOUS] drie printebortjens van de Pascha Christi
First  Record 51 - 75 of 77  Last