The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wijnants, Theodorus

printer
printer-friendly view
Inventory #119
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262B, omslag 2470, fol.775-807
Date1674/04/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWijnants
Owner NameWijnants, Theodorus
Owner Notesand his late wife Hillegonda van Hops
Life Dates1637 |d 1674 |n Wijnants; 1637 |d 1674 |n Hops
Marriage Date1662/03/16
Type of CeremonyK
OccupationLiberal profession |a Doctor in medicine
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen ende middelen naergelaten ende metter doot ontruijmt by Theodorus Wijnants in sijn leven Doctor in de medicine binnen deser stede soo ende sulcx hy die met Hillegonda van Hops syn huijsvrouw zal. heeft beseten , gemaeckt by mij Andriaen Lock Notaris in presentie van den nabes. getuygen ten versoecke ende op't aengeven van d'eersame Wynant Dirxz. vader van den overleden ende ten overstaen van d'eers. Gerrit Jacobus Koninnenberg mitsgaders d'eers. Mr. David Dorninck advocat ende d'heer Balthasar Bosch regerende schepen ter vroedschap van der stadt Rotterdam als naeste vrunden van de kinderen van den overleden . Actum in Amsterdam, is deser inventaris begonnen den vii- e april 1674 ende voltrocken den xxv der selve maent april
CommentaryOn 16 March 1662, Theodorus Wynandi, doctor in medicine, 25, assisted by his father Wynand Dyrcx, living on the O.Z. Achterburchwal, was betrothed to Hillegonde van Hops, from Amsterdam, 25, assisted by her mother Jannetje Jacobs (DTB 482/530). Given his connections with the aldermen of Rotterdam cited in the INTRO, Wynants was probably a native of that city.
NotaryAdriaen Lock
# of Items53
Montias1 #22
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier gepolijste steene beelden
0001[b] [ANONYMOUS] vier gepolijste steene beelden
0001[c] [ANONYMOUS] vier gepolijste steene beelden
0001[d] [ANONYMOUS] vier gepolijste steene beelden
0002 HENNIN, ADRIAEN DE een lantschapschildery van Henny
0003 KICK, CORNELIS een fruytage, van Kick
0004 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een zeetge, van Van de Velde
0005 VELDE, ADRIAEN VAN DE een lantschapge, van Van de Velde
0006 HEYDEN, JAN VAN DER een lantschapschilderij, van Van der Heijden
0007 [ANONYMOUS] een schilderij, sijnde een nacht, met een vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een lantschap met een naeckt beeld daerin
0009 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van enige beesten
0010 VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. een lantschapschilderij, van Verboom
0011 [ANONYMOUS] een dito: lantschap
0012 VLIEGER, SIMON DE een stuck schilderij, sijnde een brantje van de Vlieger, toebehoorende des overledens vader
0013 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van des overledens vrouw sijn moeder, overcleet met bay
0014 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtge van Samson ende Delila
0015[a] [ANONYMOUS] twee steene beeltgens
0015[b] [ANONYMOUS] twee steene beeltgens
0016 [ANONYMOUS] een tekeningh van scheepgens
0017[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtgens
0017[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtgens
0018 [ANONYMOUS] een wapenschilderijtge, sijnde het wapen van des overledens huysvrouw
0019 HENNIN, ADRIAEN DE een groot lantschapschilderij, van Henny
0020 BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) een zee, van Jan Maet
 Prev Record 1 - 25 of 52  Last