The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wijnants, Theodorus

printer
printer-friendly view
Inventory #119
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262B, omslag 2470, fol.775-807
Date1674/04/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWijnants
Owner NameWijnants, Theodorus
Owner Notesand his late wife Hillegonda van Hops
Life Dates1637 |d 1674 |n Wijnants; 1637 |d 1674 |n Hops
Marriage Date1662/03/16
Type of CeremonyK
OccupationLiberal profession |a Doctor in medicine
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen ende middelen naergelaten ende metter doot ontruijmt by Theodorus Wijnants in sijn leven Doctor in de medicine binnen deser stede soo ende sulcx hy die met Hillegonda van Hops syn huijsvrouw zal. heeft beseten , gemaeckt by mij Andriaen Lock Notaris in presentie van den nabes. getuygen ten versoecke ende op't aengeven van d'eersame Wynant Dirxz. vader van den overleden ende ten overstaen van d'eers. Gerrit Jacobus Koninnenberg mitsgaders d'eers. Mr. David Dorninck advocat ende d'heer Balthasar Bosch regerende schepen ter vroedschap van der stadt Rotterdam als naeste vrunden van de kinderen van den overleden . Actum in Amsterdam, is deser inventaris begonnen den vii- e april 1674 ende voltrocken den xxv der selve maent april
CommentaryOn 16 March 1662, Theodorus Wynandi, doctor in medicine, 25, assisted by his father Wynand Dyrcx, living on the O.Z. Achterburchwal, was betrothed to Hillegonde van Hops, from Amsterdam, 25, assisted by her mother Jannetje Jacobs (DTB 482/530). Given his connections with the aldermen of Rotterdam cited in the INTRO, Wynants was probably a native of that city.
NotaryAdriaen Lock
# of Items53
Montias1 #22
First  Record 26 - 50 of 52  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0021 BACKHUYSEN, LUDOLF een dito, sijnde een zeetge, van Backhuysen
0022 [ANONYMOUS] een lantschapschilderij
0023 [ANONYMOUS] een schilderij met een vergulde rant om d'lijst
0024 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een schilderij, sijnde een zeetge, van Van de Velde
0025 VELDE, ADRIAEN VAN DE een lantschap, van Van de Velde
0026 [ANONYMOUS] een schilderij van een esel ende gedierte
0027 KONINCK, SALOMON DE een schilderij, sijnde een out man, van Koningh
0028 [ANONYMOUS] een lantschapschildery met beesten
0029[a] [ANONYMOUS] twee gepolijste beelden
0029[b] [ANONYMOUS] twee gepolijste beelden
0030 VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. een lantschapschilderij, van Verboom
0031 DYCK, ANTHONIE VAN een lantschap, van Van Dijck
0032 HACKAERT, JAN een lantschap, van Hacker
0033 BEGEYN, ABRAHAM een lantschap, van Bagijn
0034 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een zeestuck, van Willem van de Velde
0035 HENNIN, ADRIAEN DE een lantschap, van Henny
0036 WITTE, EMANUEL DE een schilderijtge, sijnde een kerck, van De Witt
0037 BORMAN, JOHANNES een fruytage, van Borremans
0038 HILLEGAERT, PAUWELS (I) een lantschap, van Hillegaerdt
0039 TROYEN, ROMBOUT VAN een lantschap, van Van Troyen
0040 MURANT, EMANUEL een lantschap, van Manuel Marant
0041 BOONE, DANIEL een schilderijtge, van Boontge
0042 WIJNANTS, JAN een lantschapge, van Wijnants
0043[a] [ANONYMOUS] twee printen met een swarte lysten:d'een van Dr. Tulp ende d'ander van Dr. Junius
0043[b] [ANONYMOUS] twee printen met een swarte lyst:d'een van Dr. Tulp ende d'ander van Dr. Junius
First  Record 26 - 50 of 52  Last