The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tenghnagel, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #1214
Call NumberDBK 5072/358
Date1652/04/06
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinventory of insolvent individual
Family NameTenghnagel
Owner NameTenghnagel, Jan
Life Dates1584 |d 1635/03/23
Marriage Date1611/11/19
Type of CeremonyK
OccupationRegent; Artist |a Painter
ResidenceOp de Oude Heere Graft in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van de meubelen ende coopmanschappen bevonden in den boedel van Jan Tenghnagel. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 6e april 1652.
CommentaryJan Tengnagel was born about 1584. At first an artist-painter, he became substitute sherriff (substituut schout) in 1625. On 19 November 1611, he was betrothed to Meynsjen Symons, the daugher of the painter Jan Pynas and of Nelletge Symons in the presence of Rombout Jacobsz. (who was probably the uncle of Meynsjen Symons). He was also a buyer at WK auction. For more information about Jan Tengnagel, see the NOTES to R 19457 of Montias2.
# of Items48
Montias1 #1133
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een lantschap met beesten lopende int water met een swart ebben lyst
0002 [ANONYMOUS] een schilderij met personasien daerin een keyser die van een grecktjes geoffereert in een slechte swarte lyst
0003 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een barbiers winckel met een ebbe lyst
0004 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin eenige personasikens leggen en slaepen met een ebbe lyst
0005 PYNAS, JAN SYMONSZ. een schilderytie van geberchten met de dissipulen gaende nae Emaus van Pinas met een ebbe lyst
0006 [ANONYMOUS] een schilderij synde een zeestorm met schepen met een swarte lyst
0007 [ANONYMOUS] een schilderije daerinne een keyser te [...] gebracht werdende, een paert met een slechte swarte lyst
0008 [ANONYMOUS] een see stuckje met schepjens daerin een hooft daer men affvaert met een swarte lyst
0009 [ANONYMOUS] een schilderije vant vrouwtje aen de put met een ebben lyst
0010 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een batalij ofte roverye van ruyters met een ebbe lyst
0011[a] [ANONYMOUS] twe contrefeytsel van de huysvrou en vader en moeder van Jan Tengnagel
0011[b] [ANONYMOUS] twe contrefeytsel van de huysvrou en vader en moeder van Jan Tengnagel
0012 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van vyff naeckte kinder met cleene cransen met een swarte swarte lyst
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van twee parsonasien t eene een Cupido syn pyl settende in een schael met een swarte lyst
0014 [ANONYMOUS] een schilderij synde jacht van een wilt varcken met swarte lyst
0015 [ANONYMOUS] een schilderij synde een vanitas met een platte lyst
0016 [ANONYMOUS] een schilderytie van geberchten daerin eenige vee met een ebbe lyst
0017 [ANONYMOUS] 1 wapen schilderij
0018 [ANONYMOUS] een schilderytje vant vrouwtie in overspel bevonden met een ebbe lyst
0019 [ANONYMOUS] een schilderytie van een silvere schael in een swarte lyst
0020[a] [ANONYMOUS] twe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
0020[b] [ANONYMOUS] twe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
0021 [ANONYMOUS] een schilderij synde het conterfeytsel van de huysvrouwe van Jan Tengnagel
0022[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van een man ende vrouw, naer de oude dracht geschildert
0023 [ANONYMOUS] een keysershooft van pleijster
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last