The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Perfreint, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1223
Call NumberNA 1856, film 2103, fol. 63-73
Date1648/02/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePerfreint
Owner NamePerfreint, Lucas
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de Princegracht in Amsterdam
IntroductionInventaris vanden goederen, meubelen ende gereetschappen achtergelaten bij Lucas Perfreint constsilversmit, binnen deser stede overleden, jn voegen de selve sijn bevonden op zijne camer ende solder vant huijs van Cornelis Joosten Cluft, steenvercoper, staende op de Princegracht, beschreven door mij Niclaes Kruijs notaris ... in presentie van Sr. Joost Cramer, de voors. Cluft, Wolphridich Sismacher, Pieter Creton, and Michiel Eisschelebecq, alle de overledens goede vrienden ende bekenden, om de selfs erffgenamen te dienen ende te strecken nae behoren, ende eerstelijcken. Postscript (fol. 73): Verclarende d'inventarienten niet meer te weten ende [...] hier namaels te doorschijn soude mogen comen, presenteerde ende beloofde desen jnventaris daermede te amplificeren. Aldus gedaen binnen Amsterdam jnt bijwesen van mij Notaris ende getuijgens die desen neffens d'inventarienten hebben onderteckent den xiii februarij 1648. Second postscript: Volcht eenige goederen so Sr. Joost Cramer zeijt eensdeels hemself ende ten anderen zijn M[eeste]r Jeronimo Oostenrijkers te competeren ende door hem te benificieren den overleden ter handen gestelt. [among these goods: een cleen silver crucfix] Actum etc...
CommentaryAmong the debts due to the estate: Cornelis Joosten Cluft een kalf over glase schilderijtie van de overleden gecoft. The deceased owed Cluft for montkosten (he was Cluft's commensael). Cornelis Cluft was probably the father of Jannetje Cornelis Cluft who married the painter Hendrick Jacobsz. Dubbels in Bodegraven on 10 September 1651 when she was 23 years old (Bredius, K√ľnstler-inventare, p.1881).
NotaryN. Kruijs
# of Items120
Montias1 #434
First  Record 101 - 120 of 120 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0055 [ANONYMOUS] een landschap met een groen ebben lijst mede geschildert op cristalijne
0056 [ANONYMOUS] glas no.6
0057 [ANONYMOUS] glas no.7
0058 [ANONYMOUS] glas no.8
0059 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een landschap op paneel geschildert met lijst als voren van Evert Marcelis no.9
0060 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel] bij de selve geschildert no.10
0061 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel bij de selve geschildert] no.11
0062 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel bij de selve geschildert] no.12
0063 [ANONYMOUS] een viercant stuckie met een lijst als voren daerjnne geschildert een Paus met een blinde met opschrift den eenen leijt den anderen no.13
0064 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren] daerjnne geschildert een paep ende een lickebroer met opschrift gelijck bij gelijck
0065 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren] zijnde een paep met een clop met opschrift gelijcke goet no.15
0066 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren?] zijnde een een landschapie no.16
0067 [ANONYMOUS] een groote landschap op paneel sonder lijst no.17
0068 [ANONYMOUS] een dito [?] van een rentmeester oock sonder lijst no.18
0069 [ANONYMOUS] een dito [?] van een geselschap met een lijst no.19
0070 [ANONYMOUS] noch een geselschap no.20
0071 [ANONYMOUS] een landschap sonder lijst no.21
0072 [ANONYMOUS] noch een landschap sonder lijst no.22
0073 [ANONYMOUS] een zeetie no. 23
0074 [ANONYMOUS] een form van de grote cruijse fix
First  Record 101 - 120 of 120 Next