The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Perfreint, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1223
Call NumberNA 1856, film 2103, fol. 63-73
Date1648/02/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePerfreint
Owner NamePerfreint, Lucas
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de Princegracht in Amsterdam
IntroductionInventaris vanden goederen, meubelen ende gereetschappen achtergelaten bij Lucas Perfreint constsilversmit, binnen deser stede overleden, jn voegen de selve sijn bevonden op zijne camer ende solder vant huijs van Cornelis Joosten Cluft, steenvercoper, staende op de Princegracht, beschreven door mij Niclaes Kruijs notaris ... in presentie van Sr. Joost Cramer, de voors. Cluft, Wolphridich Sismacher, Pieter Creton, and Michiel Eisschelebecq, alle de overledens goede vrienden ende bekenden, om de selfs erffgenamen te dienen ende te strecken nae behoren, ende eerstelijcken. Postscript (fol. 73): Verclarende d'inventarienten niet meer te weten ende [...] hier namaels te doorschijn soude mogen comen, presenteerde ende beloofde desen jnventaris daermede te amplificeren. Aldus gedaen binnen Amsterdam jnt bijwesen van mij Notaris ende getuijgens die desen neffens d'inventarienten hebben onderteckent den xiii februarij 1648. Second postscript: Volcht eenige goederen so Sr. Joost Cramer zeijt eensdeels hemself ende ten anderen zijn M[eeste]r Jeronimo Oostenrijkers te competeren ende door hem te benificieren den overleden ter handen gestelt. [among these goods: een cleen silver crucfix] Actum etc...
CommentaryAmong the debts due to the estate: Cornelis Joosten Cluft een kalf over glase schilderijtie van de overleden gecoft. The deceased owed Cluft for montkosten (he was Cluft's commensael). Cornelis Cluft was probably the father of Jannetje Cornelis Cluft who married the painter Hendrick Jacobsz. Dubbels in Bodegraven on 10 September 1651 when she was 23 years old (Bredius, K√ľnstler-inventare, p.1881).
NotaryN. Kruijs
# of Items120
Montias1 #434
 Prev Record 1 - 25 of 120  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een uijtgiesel van pleijster van de verijsenis Christi
0002[a] [ANONYMOUS] noch twee dito [uijtgiesels van pleijster] met kinderties
0002[b] [ANONYMOUS] noch twee dito [uijtgiesels van pleijster] met kinderties
0003[a] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0003[b] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0003[c] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0004 [ANONYMOUS] een dito [uijtgiesel van pleijster] van de Koninck Davidt
0005[a] VIANEN, ADAM VAN twee stuckgen van [left blank] van Vianen
0005[b] VIANEN, ADAM VAN twee stuckgen van [left blank] van Vianen
0006[a] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0006[b] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0006[c] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0007 VIANEN, ADAM VAN noch een schael van pleijster van Vianen
0008[a] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0008[b] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0008[c] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0009 [ANONYMOUS] noch eenige pleijsters so heel als gebrocken
0010 [ANONYMOUS] een beeltie van was
0011[a] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[b] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[c] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[d] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[e] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[f] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[g] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
 Prev Record 1 - 25 of 120  Last