The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wijmer, Elisabeth

printer
printer-friendly view
Inventory #136
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2853, fol.411vo and foll.
Date1672/04/15
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameWijmer
Owner NameWijmer, Elisabeth
Owner Noteswidow of 1) Mattheus Jaspersz., 2)Crijn van Seventer, and 3)Jan Baptista Liefrinck
Life Dates1621/10/24 |d 1671/01/22
Marriage Date1658/12/15; 1662/12/28; 1670/04/01
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende Inventaris van de goederen roerende ende onroerende mitsgaders in en uijtschulden naergelaten en metter doot ontruijmt by Juffr. Elisabeth Wymer saliger in haer leven laatst huijsvrouw van Sr. Joan Baptista Liefrinck wert aen de heer Joan Six out schepen deser stadt Amsterdam ende Sr. Abraham Wijmer als testamentaire voogden neffens den inventariant over Elisabeth van Zeventer out omtrent 8 jaren eenigh naergelaten weeskint van de voornoemde Juffr. Elisabeth Wijmer za. in echte gewonnen bij wijlen Quirijn van Zeventer door mij Dirck Dankertsz. notaris publ. ...ten overstaen van de nagenoemde getuijgen den 15-en April 1672.
CommentaryElisabeth Wijmer was the daughter of Samuel Wijmer and Dingna Verdiest. She was the cousin of Pieter Wijmer II of R 28340. She was baptized in the N.K. on 24 October 1621 and buried in the O.Z.K. on 22 January 1671. Her father Samuel Wijmer, born about 1597, made a deposition at the request of Jan Jansz. du Quesnay, freighter of the ship de Prins, in which he stated he had been merchant (a rank) in 1625 on a ship commanded by Cornelis Pietersz. Koemans at which time he earned a salary of 25 Fl. pounds a year (NA 372, fol. 156, Not. W. Cluyt). Elisabeth Wijmer married 1) on 15 December 1658, Mattheus Jaspersz., sailmaker on the Nieuwe Eiland, widower of Annetge Jans; 2) on 28 November 1662, Crijn (Quirijn) van Seventer, born in Amsterdam in 1620, buried on 28 June 1664, living in the Nieuwe Eiland in t Scheepsgereetschap; and 3) on 1 April 1670, Jan Baptista Liefrinck, from Leyden, Commies over de coopmanschappen van de W.I.C., living on the Nieuwe Eiland, widower of Elisabeth Kamps. Jan Six, the son of Jean Six and of Elisabeth's aunt Anna Wijmer, was the former alderman and future burgomaster who was portrayed by Rembrandt in 1654. Abraham Wijmer (1617-1678), cited in the INTRO, was the brother of Elisabeth (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 462-3).
NotaryDirck Danckertsz.
# of Items43
Montias1 #47
 Prev Record 1 - 25 of 43  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een lantschap van Ruijsdael
0002 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. een zeetje van Heyn Dubbels
0003 SCHELLINKS, WILLEM een lantschapje van Schellincx
0004 [ANONYMOUS] een stuckje daerin een roemer wijn citroen en hasenoten geschildert
0005 [ANONYMOUS] een festoenetje
0006 HOLSTEIJN, CORNELIS een stuck van Holsteyn
0007 [ANONYMOUS] een Christus geboorte
0008 [ANONYMOUS] een met vreemde vogele
0009 [ANONYMOUS] een grote zee
0010 [ANONYMOUS] een cleijn dito [zee]
0011[a] [ANONYMOUS] twee achtkant conterfeijtsels sijnde Michiel Willemsz. van Zeventer ende sijn huijsvrouw het weeskindts overgrootvader en overgrootmoeder van de vaders en de moeders sijde
0011[b] [ANONYMOUS] twee achtkant conterfeijtsels sijnde Michiel Willemsz. van Zeventer ende sijn huijsvrouw het weeskindts overgrootvader en overgrootmoeder van svaders en moeders sijde
0012 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel vant weeskints vader
0013 [ANONYMOUS] het selve [conterfeijtsel vant weeskinds vader] int kleijn
0014 [ANONYMOUS] het weeskints moeders conterfeijtsel
0015 [ANONYMOUS] het weeskints eijgen conterfeijtsel
0016[a] [ANONYMOUS] twee slechte lantschapjens met ossen en koeyen
0016[b] [ANONYMOUS] twee slechte lantschapjens met ossen en koeyen
0017 [ANONYMOUS] een stuck daerin een vrouw te paerde
0018 [ANONYMOUS] een stuckje van Bachus
0019 [ANONYMOUS] stuck daerin een silver schaal
0020 BOSCH, PIETER VAN DEN een met bos druijven van Van den Bosch
0021 [JAN VROOM, UNIDENTIFIED] een lantschapje van Jan Vroom
0022 [ANONYMOUS] een hontje met een entvogel
0023[a] [ANONYMOUS] vijff slechte lantschappen
 Prev Record 1 - 25 of 43  Last