The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wijmer, Elisabeth

printer
printer-friendly view
Inventory #136
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2853, fol.411vo and foll.
Date1672/04/15
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameWijmer
Owner NameWijmer, Elisabeth
Owner Noteswidow of 1) Mattheus Jaspersz., 2)Crijn van Seventer, and 3)Jan Baptista Liefrinck
Life Dates1621/10/24 |d 1671/01/22
Marriage Date1658/12/15; 1662/12/28; 1670/04/01
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende Inventaris van de goederen roerende ende onroerende mitsgaders in en uijtschulden naergelaten en metter doot ontruijmt by Juffr. Elisabeth Wymer saliger in haer leven laatst huijsvrouw van Sr. Joan Baptista Liefrinck wert aen de heer Joan Six out schepen deser stadt Amsterdam ende Sr. Abraham Wijmer als testamentaire voogden neffens den inventariant over Elisabeth van Zeventer out omtrent 8 jaren eenigh naergelaten weeskint van de voornoemde Juffr. Elisabeth Wijmer za. in echte gewonnen bij wijlen Quirijn van Zeventer door mij Dirck Dankertsz. notaris publ. ...ten overstaen van de nagenoemde getuijgen den 15-en April 1672.
CommentaryElisabeth Wijmer was the daughter of Samuel Wijmer and Dingna Verdiest. She was the cousin of Pieter Wijmer II of R 28340. She was baptized in the N.K. on 24 October 1621 and buried in the O.Z.K. on 22 January 1671. Her father Samuel Wijmer, born about 1597, made a deposition at the request of Jan Jansz. du Quesnay, freighter of the ship de Prins, in which he stated he had been merchant (a rank) in 1625 on a ship commanded by Cornelis Pietersz. Koemans at which time he earned a salary of 25 Fl. pounds a year (NA 372, fol. 156, Not. W. Cluyt). Elisabeth Wijmer married 1) on 15 December 1658, Mattheus Jaspersz., sailmaker on the Nieuwe Eiland, widower of Annetge Jans; 2) on 28 November 1662, Crijn (Quirijn) van Seventer, born in Amsterdam in 1620, buried on 28 June 1664, living in the Nieuwe Eiland in t Scheepsgereetschap; and 3) on 1 April 1670, Jan Baptista Liefrinck, from Leyden, Commies over de coopmanschappen van de W.I.C., living on the Nieuwe Eiland, widower of Elisabeth Kamps. Jan Six, the son of Jean Six and of Elisabeth's aunt Anna Wijmer, was the former alderman and future burgomaster who was portrayed by Rembrandt in 1654. Abraham Wijmer (1617-1678), cited in the INTRO, was the brother of Elisabeth (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 462-3).
NotaryDirck Danckertsz.
# of Items43
Montias1 #47
First  Record 26 - 43 of 43 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0023[b] [ANONYMOUS] vijff slechte lantschappen
0023[c] [ANONYMOUS] vijff slechte lantschappen
0023[d] [ANONYMOUS] vijff slechte lantschappen
0023[e] [ANONYMOUS] vijff slechte lantschappen
0024[a] [ANONYMOUS] drie kleijne slechte lantschaps
0024[b] [ANONYMOUS] drie kleijne slechte lantschaps
0024[c] [ANONYMOUS] drie kleijne slechte lantschaps
0025 [ANONYMOUS] een Christus geboorte
0026 [ANONYMOUS] een jager met honden
0027[a] [ANONYMOUS] twee slechte zeen
0027[b] [ANONYMOUS] twee slechte zeen
0028 [ANONYMOUS] noch een slechte zee
0029[a] [ANONYMOUS] twee toback drinckertjes
0029[b] [ANONYMOUS] twee toback drinckertjes
0030 [ANONYMOUS] een slecht bloempot
0031 [ANONYMOUS] een stuck met oorlogh schepen
0032[a] [ANONYMOUS] 2 caartjes
0032[b] [ANONYMOUS] 2 caartjes
First  Record 26 - 43 of 43 Next