The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Coninx, Aert, de Oude

printer
printer-friendly view
Inventory #161
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1266, act nr. 12, film nr. 1346
Date1639/04/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory and partial division of assets
Family NameConinx
Owner NameConinx, Aert, de Oude
Owner Notesand goods belonging to Paulijntge van Beusecum and Pieter Conings
Life Dates? |d 1639/03/28 |n Aert de Coninx; 1606/12/28 |d ? Van Beusecum
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de westzijde van de Herengracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van sekere meublen gemaeckt ten versoecke ende op't aengeven van Sr. Pieter Conings , de welcke verclaerde d'selve hem in eijgendom to competeren , item van verscheijde meublen de welcke Paulintje van Beusecum (so sij verclaerde) te behoren, sijnde bij ijder partije die sij sustineert van den overledene te schenck ontfangen ofte gecocht hebben, sulcx express[elijck] genoteert. Postscript: Aldus geinventariseert binnen Amsterdam den en twentichsten maij xvC negen en dertich ter presentie van Sr. Salomon de Braij ende Jan Colyn getuygen hier overgestaen waernae de voors. Paulijntge van Beusecom op den achtien julij heeft seeckere memoriken met haer eijgen hant geschreven ende ondertekent bij 't welcken gespecificeert worden sekere goederen, waermede desen inventaris wert geamplieert, bestaende de voors. goederen in gene volcht. [No works of art]. Notice preceding the inventory of Aert Coninx: Staet ende Inventaris van de boedel bij wijlen Sr. Aert Coninx den ouden metter doot ontruijmt ende naergelaten, gemaeckt ten versoecke van de kinderen ende erffgenamen van de voors. Conings sijnde de voors. goederen bevonden in den sterffhuijse vande voors. Conings staende binnen deser stede op de West zijde van de Keysersgracht ten respective plaetsen hier nae genomineert. Among the assets listed: een schepenen kennisse van 48 f. ten laste van Valerius van der Hoeve schilder ten behoeve van Daniel Conincx voor schepenen deser stede op den 12 julij 1611 gepasseert. Postscriptum: Geinventariseert den 19 April 1639 ter presentie van David de Moor ende Sr. Sijmon Coninx den 14- en ditto van de voors. de Moor ende Simon (sic) de Braij den 15 dito van de voors. de Braij ende Jan Colijn, den 18 ende 22 ditto van de voors. de Moor ende Coninx, den 27 ende 28 ditto van Sr. Jan van Bronchorst ende de vooren de Moor, den ii maij van de voors. de Braij ende David Questier ende den 17 ditto van de voors. de Moor ende de Braij als getuijgen hiertoe respect. versocht ende overgestaen.
CommentaryAert de Conincx II, here called de oude, was the son of Aert Conincx I, from Antwerp, who, as widower of [...] de Moor, remarried in Dordrecht with Hester van Baerle in 1593. Aert de Conincx I died shortly before 24 December 1602 when Jan Gerritsz. Vriesenborch, as husband and guardian of Susanna Coninx I; Hans Caluwaert as having married Abigaël Coninx; and Daniel Coninx I, for themselves and in the place of Aert Conincx II (den jongen); and as guardians of the children of minor age of Neeltgen Coninx, all heirs of Aert Coninx den Ouden (I), drew up a procuration in Dordrecht (Bredius, Künstler-inventare, p. 34 of Nachträge). On 12 March 1619, Pieter and Aert de Coninck, uncles, together with Hans Calvaert (Caluwaert), uncle by marriage, of the children left by Daniel Coninck, married to Susanna de Moor, declared that these children had inherited f. 405:12:-- in cash and a house located in Dordrecht (Orphan Chamber appearance cited by Briels, Vlaamse schilders, p.348). This document proves that Pieter de Coninck I and Aert de Coninck I were brothers (both uncles of the children of Daniel de Coninck I). Hans Caluwaert signed the Remonstrant petition of 1628. Aert de Conincx II (called de oude after his father's death and after his son Aert de Conincx III had passed his childhood), a jeweller, was the father of the painters Jacob and Philips de Conincx (Coning), of the jewellers Aert de Coning III and of Daniel de Coning (II), of David de Conincx, who shipped beer from Amsterdam to Rotterdam (see below) and at one time worked for the V.O.C., and of Pieter de Coning II, called merchant in a deposition by Abraham Furnerius (the Rembrandt pupil) of 13 June 1643 (Bredius, op.cit. pp.1644-5). On 7 March 1642, David de Coningh, beer shipper from Amsterdam to Rotterdam, Jacob de Coningh, painter in Rotterdam, and Daniel de Coningh, diamond polisher (diamantslijper) sold for 2,300 f. their half share in a house on the East side of the Keisersgracht, between the corner house of Abraham Stoffels and the house of the notary Barend Jansz. Verbeeck (Bredius, op.cit. p.1369). Besides these six sons, Aert de Conincx II had two daughters, Jannetje and Maria de Coning. It was probably at the request of Pieter de Coning II (the son above-named) that the first inventory cited in the INTRO was drawn up. He should not be confused with Pieter (de) Coning I, goldsmith and jeweller, of R 28901 of Montias2. It is not clear how Paulijntje van Beusecom, the daughter of Hans van Beusecom of R 21330, baptized on 28 December 1606 (DTB 4/184), who also claimed some goods in the inventory, including her own portrait at R 1809 of Montias2, was related to the Conings. She may possibly have been the wife of Pieter de Coning II. The painter Salomon de Koninck was Pieter (de) Coning I's son. If Pieter (de) Coningh I was the brother of Aert Conincx I and of Daniel Conincx I, which is possible in view of his standing surety for Daniel in 1608 (R 27979 of Montia2), then Salomon was the cousin of Aert de Conincx's six sons. In 1607, Aert de Conincx II was called diamond cutter (diamantsnijder) (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P., 69(1929), p. 641). He was married to Anneken de Moor (Bredius, op.cit. p.156). On 22 January 1630, Aernout Konincx (undoubtedly identical with Aert de Conincx II) and his wife (unnamed), together with Aert, Maria, and Pieter de Koninck were invited to the wedding of Bernard de Moor and Clara van Capelle and there to ask also after Philips and Janneken Konincx (who were also presumably related, even though Philips was only 10 years old) (Nederlandse Leeuw, 44(1926), col. 9). David de Moor, who was also invited, seems to have been the brother of Bernard de Moor. He later became the guardian of the children of Aert de Coninck. (Both were undoubtedly related to Aert's wife Anneken de Moor, but the precise relation could not be ascertained). In 1631, Arent Conincx (II), living on the Keysersgracht, paid a tax of 100 f. (Kohier, fol. 97vo, p. 23). Aert de Coninck (II) was buried on 28 March 1639 (DTB 1100A/33). On 23 March 1640, Jacob Valckenier brought 3,800 f. to the Orphan Chamber on behalf of the children and heirs of Aert (de) Koningh, jeweler, and his wife, among whom were two children of minor age, Philips, 20, and Daniel, 22 (on whom see below). They inherited a number of assets, among which was their father's house on the Keysersgracht (West side), which lay next to that of alderman Joris Jorisz. (Backer) (of R 8340 of Montias2). On 19 February 1641, Philips, being already married, received 1,500 f. from his guardians Jacob Valckenier and David de Moor (WK 5073/789). On 9 September 1641, Jacob Coning, painter, living in Rotterdam, and David Coning sold to Maillaert Brest a third part in their late father's house on the West side of the Keizersgracht. On 25 November of the same year, Daniel Coning, diamond polisher, sold to the same Brest (cited in the TEXT of R 1112 of Montias1) another sixth part; the brothers Aert, Pieter, and Philips Coning sold the other half of the house on 28 January 1642 (Oud Holland 1(1883), p. 305). Aert de Conincx II left a widow named Cornelia Tambaert, who sold her brother-in-law Pieter Coningh II, the sixth part in two houses on the Prinsengracht (ibid.) On 2 May 1647, sinjeur Jacob de Coninck, painter, living in The Hague, sold Francoys Strick in Amsterdam the sixth part in some jewels which were deposited with his brother Pieter (II) there (ibid. p.307). Aert Coningh III was baptized as an adult in the Remonstrant church on 31 October 1641. The insolvent inventory of Cornelia Tambaert, the widow of Aert Coningh II, was taken on 22 February 1647. She lived on the Prinsengracht daer de Roode Robijn Ring uijthangt (DBK 5072/352). Daniel Conincx II, who was 22 in 1640, was born circa 1618. He cannot therefore be identical with Daniel Coning I (of R 27979 of Montias2), who was the beneficiary of an obligation issued in 1611 (cited in the INTRO). It was probably Daniel Coning II who settled in England and was the father of Daniel Coning III who was born about 1668 (when his father was already 50). Daniel III became a pupil of his granduncle Jacob Coningh, the son of Aert de Conincx II, in Denmark in 1690 (Bredius, op.cit. p. 166). David Questier, one of the witnesses to the present inventory, was the son of Salomon Davidsz. Questier, pumpmaker, from Leiden. He was 14 years old in 1637 and thus only 16 at the time he signed the inventory. He was the brother of Petronella Questier who married the architect Philips Vingboons (of R 20143) on 21 April 1645. He was a dealer in lead. He was buried on 17 April 1663 (Oud Holland 27(1909), pp. 198-200). Jan Colijn (II), cited in the INTRO, was probably the son of Jan Colijn I of INVNO 758. He was born about 1591 (see the TEXT of R 661).
NotaryBarcman
# of Items190
Montias1 #77
 Prev Record 1 - 25 of 214  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
0001[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
0002[a] [ANONYMOUS] een mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
0002[b] [ANONYMOUS] een mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
0003 [ANONYMOUS] een caijsnijder in een viercante swarte lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
0004[b] [ANONYMOUS] twe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
0005 [ANONYMOUS] een lantschapje daerin een fluijter
0006 [ANONYMOUS] een boeren schuurtge
0007 [ANONYMOUS] een antique tronytgen
0008 [ANONYMOUS] stuckje daer den engel een profeet spijst
0009 AST, BALTHASAR VAN DER een frutage van Van der Ast
0010 BEECQ, PIETER BALTENSZ. VAN DER een cleen batalitge van Van der Beeck
0011[a] [ANONYMOUS] twe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
0011[b] [ANONYMOUS] twe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
0012 [ANONYMOUS] een tekening van Tobijas met glas becleet
0013 [ANONYMOUS] een geck met een bagen hoerende
0014 [ANONYMOUS] een paerdestael met eenige soldaten bij de [...] sittende
0015[a] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee lantschapgens van Jan van Gooyen
0015[b] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee lantschapgens van Jan van Gooyen
0016[a] [ANONYMOUS] twe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
0016[b] [ANONYMOUS] twe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
0017[a] [ANONYMOUS] twe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
0017[b] [ANONYMOUS] twe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
0018 [ANONYMOUS] een alchemiste
 Prev Record 1 - 25 of 214  Last