The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Scharckens, Catharina

printer
printer-friendly view
Inventory #176
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1812, fol. 886-891, film 2079
Date1654/12/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameScharckens
Owner NameScharckens, Catharina
Owner Noteswidow of Cornelis Smout
Life Dates? |d 1654/11/05
Marriage Date1625/12/16
ResidenceOp de bloemmarckt in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen meublen huijsraet en imboedel die gevonden sijn ten sterfhuijs van Catharina Scharckens in haer leven weduwe van Cornelis Smout, gemaeckt by mij Albert Eggericx ....ten overstaen en versoecke van de heeren Gerard Zeijnderman en Nicolaes Smout en sijn als volcht.
CommentaryCornelis Cornelisz. Smout, born in Aachen, was buried in 1652. He was married to Cathalijntje Bastiaens who was buried on 5 November 1654. According to Dudok van Heel, she was named Catharina Scharckens in the INTRO to the present inventory by confusion with her mother Saertge Lourens Scharkens, the widow of Bastiaen Claesz. (probably of R 21609 of Montias2). She was the daughter of the silversmith Lourens Scherkens, cited in the NOTES to R 35688. The son of Cornelis Smout and Catharina Scharkens, named Nicolaes (1626/27-1695), in his testament of 1655, left a moortje tronij by Rembrandt to Vincent Hillemsberch and a painting representing de stilte (silence) to Johannes de Weert. According to Dudok van Heel, the connection of Nicolaes Smout with Rembrandt may have been through the militia. One of Nicolaes Smout's bequests in his testament of 1655 was to Guilliam van Swenderijck, who was the son of Elbert Willemsz. portrayed in The Night Watch. Swenderwijck was a schutter in the same regiment as Smout. The Smout family owned land in the Beemster where Carel Fabritius (one of whose paintings was owned by Nicolaes Smout) was born (Maandblad Amstelodamum 68(1981), pp. 29-30). Daniel Smout (1641-1690) was apparently the brother of Nicolaes Smout. He had an uncle of the same name (the son of Cornelia van der Hulst who was married to Cornelis Smout I, the father of Cornelis Cornelisz. Smout), who was buried on 19 June 1645 (Dudok van Heel, op. cit., pp. 29-30.)
NotaryAlbert Eggericx
# of Items60
Montias1 #96
 Prev Record 1 - 25 of 62  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een caertbortje
0002 [ANONYMOUS] het conterfeijstel van de overlede ende haer man zal.
0003 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van een ruinentje
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderije van een viool en een goude cop daerin
0005 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van een vanitas
0006 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderije van een suyger dat verpant is door Evert Moerman voor ontrent vijffhondert guldens
0007[a] [ANONYMOUS] drie stucken schilderije
0007[b] [ANONYMOUS] drie stucken schilderije
0007[c] [ANONYMOUS] drie stucken schilderije
0008 [ANONYMOUS] een oudt caertje
0009 [ANONYMOUS] een achtkant schilderijtje
0010[a] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtgens
0010[b] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtgens
0011 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde een fruytagie
0012 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtge
0013[a] [ANONYMOUS] 2 achtkante lantschapjens
0013[b] [ANONYMOUS] 2 achtkante lantschapjens
0014 [ANONYMOUS] noch een lanckwerpich lantschap
0015 [ANONYMOUS] een bancketje ofte haring met een roemer wijn
0016 [ANONYMOUS] een watertje
0017 [ANONYMOUS] een vierkant lantschapje
0018 [ANONYMOUS] noch een [vierkant lantschapje] wat cleijnder
0019[a] [ANONYMOUS] een caert met 2 schilderijtgens aen de sijden
0019[b] [ANONYMOUS] een caert met 2 schilderijtgens aen de sijden
0019[c] [ANONYMOUS] een caert met 2 schilderijtgens aen de sijden
 Prev Record 1 - 25 of 62  Last