The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Scharckens, Catharina

printer
printer-friendly view
Inventory #176
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1812, fol. 886-891, film 2079
Date1654/12/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameScharckens
Owner NameScharckens, Catharina
Owner Noteswidow of Cornelis Smout
Life Dates? |d 1654/11/05
Marriage Date1625/12/16
ResidenceOp de bloemmarckt in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen meublen huijsraet en imboedel die gevonden sijn ten sterfhuijs van Catharina Scharckens in haer leven weduwe van Cornelis Smout, gemaeckt by mij Albert Eggericx ....ten overstaen en versoecke van de heeren Gerard Zeijnderman en Nicolaes Smout en sijn als volcht.
CommentaryCornelis Cornelisz. Smout, born in Aachen, was buried in 1652. He was married to Cathalijntje Bastiaens who was buried on 5 November 1654. According to Dudok van Heel, she was named Catharina Scharckens in the INTRO to the present inventory by confusion with her mother Saertge Lourens Scharkens, the widow of Bastiaen Claesz. (probably of R 21609 of Montias2). She was the daughter of the silversmith Lourens Scherkens, cited in the NOTES to R 35688. The son of Cornelis Smout and Catharina Scharkens, named Nicolaes (1626/27-1695), in his testament of 1655, left a moortje tronij by Rembrandt to Vincent Hillemsberch and a painting representing de stilte (silence) to Johannes de Weert. According to Dudok van Heel, the connection of Nicolaes Smout with Rembrandt may have been through the militia. One of Nicolaes Smout's bequests in his testament of 1655 was to Guilliam van Swenderijck, who was the son of Elbert Willemsz. portrayed in The Night Watch. Swenderwijck was a schutter in the same regiment as Smout. The Smout family owned land in the Beemster where Carel Fabritius (one of whose paintings was owned by Nicolaes Smout) was born (Maandblad Amstelodamum 68(1981), pp. 29-30). Daniel Smout (1641-1690) was apparently the brother of Nicolaes Smout. He had an uncle of the same name (the son of Cornelia van der Hulst who was married to Cornelis Smout I, the father of Cornelis Cornelisz. Smout), who was buried on 19 June 1645 (Dudok van Heel, op. cit., pp. 29-30.)
NotaryAlbert Eggericx
# of Items60
Montias1 #96
First  Record 26 - 50 of 62  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0020 [ANONYMOUS] een albaster bortje
0021 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderije van de uytlegginge van Josephs droom
0022 [ANONYMOUS] een lantschapje
0023 [ANONYMOUS] noch een [lantschapje] wat cleijnder
0024 [ANONYMOUS] een schilderije van Christus int hoofje
0025[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] schilderijtjes
0025[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] schilderijtjes
0026[a] [ANONYMOUS] drie groote lantschapschilderijen
0026[b] [ANONYMOUS] drie groote lantschapschilderijen
0026[c] [ANONYMOUS] drie groote lantschapschilderijen
0027 [ANONYMOUS] een stuck van een ruine
0028[a] [ANONYMOUS] twee vierkante lantschappen
0028[b] [ANONYMOUS] twee vierkante lantschappen
0029 [ANONYMOUS] een achtkant stuckje schilderije
0030 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van de overleden en haer man groot gedaen
0031 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Sara moeye
0032 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Carel Fabretsius
0033 [ANONYMOUS] (een spienet met) een lantschapje (daerboven)
0034 [ANONYMOUS] een Ecce Homo
0035 [ANONYMOUS] een tronie met een bril in de hand
0036 [ANONYMOUS] een moortje
0037 [ANONYMOUS] een lanpschilderijtge
0038 [ANONYMOUS] een groote schilderije van een historie uyt Ovidus
0039 [ANONYMOUS] een caert
0040 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van oom Daniel
First  Record 26 - 50 of 62  Last