The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Colijn, Philips Jochemss

printer
printer-friendly view
Inventory #199
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number692A, fol.108-113, film No.4977
Date1625/05/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory drawn up at the request of the court-appointed curators of the estate
Family NameColijn
Owner NameColijn, Philips Jochemss
Life Dates? |d 1625
Marriage Date1602/12/20
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionProbably Reformed
IntroductionInventaris ende taxatie van de huijsraet meubelen schilderijen ende anders nagelaten by Philips Colijn Jochemss ende in sijn sterfhuijs bevonden, synde als volcht. Note before the paintings listed: Schilderyen gepriseert by Lucas Luce ende Gilles de Hondecoeter beijde schilders. Postscript: Aldus geinventariseert ... door mij Jan Waernaertsz. notaris ... ten versoecke van de curateurs wettelycken geordoneert over de boedel van den voorn. Philip Colijn Jochemss op den 23-en Meij 1625.
CommentaryOn 20 December 1602, Philis Colijns, from Antwerp, 25, living on the Kalverstraet, assisted by his mother Jacomyne de Boerels, was betrothed to Maria Felbiers, from Antwerp, 20, assisted by her father Hans Felbier (DTB 665/247). On 23 January 1613, Philips Jochemsz. Colijns, from Antwerp, widower of Maijke Felbiers, living on the Breestraet, was betrothed to Maijke Verpoorten, from Aken, 20, living on the N.Z. Achterburgwal, assisted by her father Jacques Verpoorten and her mother Grietge (DTB 667/58). On 10 November 1624, Willem Watson had notary Willem Cluyt insinuate Andries Andriesz. (probably of R 36982 of Montias2), Johan Vernadt, Jean van Lier, Marten Hoffman and Philips Colijn Jochumsz., all merchants in Amsterdam, who had insured a ship whose crew had mutineered (NA 368, fol. 578, Extracten). William Watson was a merchant who signed the February 1645 petition calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1925), p. 90). Jochem Colijns was probably the son of Philips Colijn Jochumsz. Jochem was assigned by the commissaries of the DBK to supervise the faillit inventory of Daniel Roelandts in 1644 (INVNO 1249). On 5 March 1661, Gillis Marcelis, merchant, and the Church Council of the Flemish Mennonite Community came to an agreement regarding the brewery Het lam, on the West side of the Singel, which Marcelis had bought from Jochem Coleyns (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p.688).
NotaryJan Warnaertsz.
AppraiserLucas Luce and Gillis de Hondecoeter
Art Value389 |d 5 stuivers
# of Items43
Montias1 #117
 Prev Record 1 - 25 of 43  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee vrouwentronien, t'samen op vijff guldens f 5:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee vrouwentronien, t'samen op vijff guldens f 5:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Jacob ende Esau, op f -:15:--
0003 [ANONYMOUS] een taffereel van stervensgedachtenisse, op f 1: 5:--
0004[a] [ANONYMOUS] twee albesterde bortgens met vergulde lijsten, is vier gulden f 4:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] twee albesterde bortgens met vergulde lijsten, is vier gulden f 4:--:--
0004[d] WIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN vyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0005[c] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0005[d] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0005[e] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0005[f] [ANONYMOUS] ses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee stucxgens in swerte lijstgens, die gehouden werden silver te sijn, op vijffendertich stuyvers f 1:15:--
0006[b] [ANONYMOUS] twee stucxgens in swerte lijstgens, die gehouden werden silver te sijn, op vijffendertich stuyvers f 1:15:--
0007[a] [ANONYMOUS] vijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] vijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
0007[c] [ANONYMOUS] vijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
0007[d] [ANONYMOUS] vijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
0007[e] [ANONYMOUS] vijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
0008 SAVERY, ROELANDT een seestrant, van Roelandt Savree, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
0009 VROOM, HENDRICK een stuck van Vroom, op veertich guldens f 40:--:--
0010 BALEN, HENDRICK VAN (I) een schilderije van 't manna, sijnde een copye naer Hendrick van Balen, op vijff ponden f 30:--:--
0011[a] WIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN vyer stucken schilderijen wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
0011[b] WIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN vyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer , van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 43  Last