The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Colijn, Philips Jochemss

printer
printer-friendly view
Inventory #199
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number692A, fol.108-113, film No.4977
Date1625/05/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory drawn up at the request of the court-appointed curators of the estate
Family NameColijn
Owner NameColijn, Philips Jochemss
Life Dates? |d 1625
Marriage Date1602/12/20
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionProbably Reformed
IntroductionInventaris ende taxatie van de huijsraet meubelen schilderijen ende anders nagelaten by Philips Colijn Jochemss ende in sijn sterfhuijs bevonden, synde als volcht. Note before the paintings listed: Schilderyen gepriseert by Lucas Luce ende Gilles de Hondecoeter beijde schilders. Postscript: Aldus geinventariseert ... door mij Jan Waernaertsz. notaris ... ten versoecke van de curateurs wettelycken geordoneert over de boedel van den voorn. Philip Colijn Jochemss op den 23-en Meij 1625.
CommentaryOn 20 December 1602, Philis Colijns, from Antwerp, 25, living on the Kalverstraet, assisted by his mother Jacomyne de Boerels, was betrothed to Maria Felbiers, from Antwerp, 20, assisted by her father Hans Felbier (DTB 665/247). On 23 January 1613, Philips Jochemsz. Colijns, from Antwerp, widower of Maijke Felbiers, living on the Breestraet, was betrothed to Maijke Verpoorten, from Aken, 20, living on the N.Z. Achterburgwal, assisted by her father Jacques Verpoorten and her mother Grietge (DTB 667/58). On 10 November 1624, Willem Watson had notary Willem Cluyt insinuate Andries Andriesz. (probably of R 36982 of Montias2), Johan Vernadt, Jean van Lier, Marten Hoffman and Philips Colijn Jochumsz., all merchants in Amsterdam, who had insured a ship whose crew had mutineered (NA 368, fol. 578, Extracten). William Watson was a merchant who signed the February 1645 petition calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1925), p. 90). Jochem Colijns was probably the son of Philips Colijn Jochumsz. Jochem was assigned by the commissaries of the DBK to supervise the faillit inventory of Daniel Roelandts in 1644 (INVNO 1249). On 5 March 1661, Gillis Marcelis, merchant, and the Church Council of the Flemish Mennonite Community came to an agreement regarding the brewery Het lam, on the West side of the Singel, which Marcelis had bought from Jochem Coleyns (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p.688).
NotaryJan Warnaertsz.
AppraiserLucas Luce and Gillis de Hondecoeter
Art Value389 |d 5 stuivers
# of Items43
Montias1 #117
First  Record 26 - 43 of 43 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0011[c] WIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN vyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
0012 RUBENS, PIETER PAUL een tronye: herderinne, sijnde een copie naer Rubens, op twee ponden f 12:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderije: Tobias, op een pont Vlaems f 6:--:--
0014 [ANONYMOUS] een wintertie van Sint Antheunis, op f 6:--:--
0015 [ANONYMOUS] een destructie van Troyen, op f 3 :--:--
0016 [ANONYMOUS] een Maryenbeelt, op twee ponden f 12:--:--
0017 [ANONYMOUS] een stuck van musycq, op f 5:--:--
0018 MOREELSE, PAULUS een naecte personagie op een bedt, van Paulus Marellus, op ses ponden f 36:--:--
0019 [ANONYMOUS] een naecte Venus, op f 4:--:--
0020 [ANONYMOUS] een Maryenbeelt, op f 4:--:--
0021[a] [ANONYMOUS] twee lacke bloempotten, op f 5:--:--
0021[b] [ANONYMOUS] twee lacke bloempotten, op f 5:--:--
0022 [ANONYMOUS] een schilderije van de lieffde, op f 6:--:--
0023 [ANONYMOUS] een Jeronimus, op f 3:10:--
0024 [ANONYMOUS] een schilderije van de bekeringe Manasse, op drie ponden vlaems f 18:--:--
0025 [ANONYMOUS] een fruytagie, op een pont Vlaems f 6:--:--
0026 [ANONYMOUS] een schilderije van de tooren van Babel, op vyer ponden vlaems f 24:--:--
0027 [ANONYMOUS] een schilderije van de bootschap der herders, doen Christus gebooren was [crossed out: is], op vijff ponden Vlaems f 30:--:--
First  Record 26 - 43 of 43 Next