The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vinckenbrinck, Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #287
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970 A
Date1665/02/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVinckenbrinck
Owner NameVinckenbrinck, Albert
Owner Notesand his widow Gertruyd Collaert
Life Datesc. 1605 |d 1664
OccupationArtist |a Sculptor
ResidenceOp de Singel tegenover het Uytrechsche Veer op den hoek van de Potterbakkerssteeg in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de boedel ende sterffhuysen van wijlen Albert Vinckenbrinck ende Geertruijt Collaert in tijden echteluyden ende gewoont hebbende op de Singel tegenover het Uytrechtse Veer soo en sulcx sij die in't gemeen beseten ende laetst bij de voors. Albert Vinckenbrinck metter doot ontruijmt sijn, gemaeckt op het aengeven van Hendrick end Abraham Vinckenbrinck ende Geertruyt Collaert ten versoecke van Hendrick Hendricksz. van Wyen als oudt-oom over de nagelaten kinderen van wijlen Johannes Vinckenbrinck ende door de voors. Albert Vinckenbrinck mondelingh versocht .... tot voocht over deselve kinderen, in kennisse van mij David Doornick Notaris publicq ....Aldus.... de 12-en 13-en 14-en en 18-en Februari 1665
CommentaryOn 1 January 1632, the honorable Albert Jansz. Vinckenbrinck, scupltor (beeldsnyder) and the honorable Geertruyd Collaerts named Henrick van [Soup...] in Utrecht, their uncle, to sell a rental obligation with the nominal value of 200 f. (NA 991, fol.1, Not. Jan Bosch). On 1 May 1639, Albert Jansz. Vinckenbrinck and Geert Dircx had their son Abraham baptized in the O.K. in the presence of Abraham Albersz. and Francijntje Jans (DTB 7/209). Geert Dircx is presumably identical with Geertruijt Collaert cited above and in the INTRO. She was then the daughter of Dirck Collaert who may have been related to the painter Johannes Collaert. Only the paintings and individually listed drawings are entered in Montias2; for the sculptures and other objects of art see the article by Francken cited above. The books owned by Vinckenbrinck (Sleydanus, Bullingerus, het Martelaersboeck etc..) suggest that he was Protestant, but it is not clear to which denomination he belonged.
NotaryD. Doornick
# of Items52
Montias1 #204
First  Record 101 - 122 of 122 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0093 [ANONYMOUS] een groot boeck met diverse teijckeningen
0094 [ANONYMOUS] noch een groot boeck met diverse printen
0095 [ANONYMOUS] een boeck van verscheijde printconterfeijtsels
0096 [ANONYMOUS] een boeck van verscheijde teijckeningen ende printen
0097 [ANONYMOUS] een boeck van buyten vergult van verscheijde printen
0098 [ANONYMOUS] een boeck van printen van lampetten, predickstoelen, cabinetten ende anders
0099 DELFT, WILLEM JACOBSZ. een boeck van conterfeijtsels meest van Delphius
0100 [ANONYMOUS] een boeckje van teijckeningen ende eenige tulpen
0101 [ANONYMOUS] een langhwerpig boeck van printen van verscheijde historien
0102 [ANONYMOUS] een boeck van printen van naecte beelden
0103 [ANONYMOUS] de kaerte van Nederlandt
0104 [HENDRICK DONCKER, UNIDENTIFIED] de zeeatlas van Hendrick Doncker
0105 [ANONYMOUS] een couvert met teijckeningen
0106 VINCKENBRINCK, ALBERT eenige printen ende conterfeijtsels van Vinckenbrinck
0107 [ANONYMOUS] de copere plaet van 't conterfeijtsel van de voors. Albert Vinckenbrinck
0108[a] [ANONYMOUS] twee copere plaetjes
0108[b] [ANONYMOUS] twee copere plaetjes
0109 [ANONYMOUS] tweentwintich doosjens met plaeysterwerck
0110 [ANONYMOUS] eenige figuurtjens van plaester gegoten ende gebotseert van aerde ende wasch
0111[a] [ANONYMOUS] twee copere gegoten borsjens
0111[b] [ANONYMOUS] twee copere gegoten borsjens
0112 [ANONYMOUS] een kas met een gebotseert cruysefix
First  Record 101 - 122 of 122 Next