The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vinckenbrinck, Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #287
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970 A
Date1665/02/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVinckenbrinck
Owner NameVinckenbrinck, Albert
Owner Notesand his widow Gertruyd Collaert
Life Datesc. 1605 |d 1664
OccupationArtist |a Sculptor
ResidenceOp de Singel tegenover het Uytrechsche Veer op den hoek van de Potterbakkerssteeg in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de boedel ende sterffhuysen van wijlen Albert Vinckenbrinck ende Geertruijt Collaert in tijden echteluyden ende gewoont hebbende op de Singel tegenover het Uytrechtse Veer soo en sulcx sij die in't gemeen beseten ende laetst bij de voors. Albert Vinckenbrinck metter doot ontruijmt sijn, gemaeckt op het aengeven van Hendrick end Abraham Vinckenbrinck ende Geertruyt Collaert ten versoecke van Hendrick Hendricksz. van Wyen als oudt-oom over de nagelaten kinderen van wijlen Johannes Vinckenbrinck ende door de voors. Albert Vinckenbrinck mondelingh versocht .... tot voocht over deselve kinderen, in kennisse van mij David Doornick Notaris publicq ....Aldus.... de 12-en 13-en 14-en en 18-en Februari 1665
CommentaryOn 1 January 1632, the honorable Albert Jansz. Vinckenbrinck, scupltor (beeldsnyder) and the honorable Geertruyd Collaerts named Henrick van [Soup...] in Utrecht, their uncle, to sell a rental obligation with the nominal value of 200 f. (NA 991, fol.1, Not. Jan Bosch). On 1 May 1639, Albert Jansz. Vinckenbrinck and Geert Dircx had their son Abraham baptized in the O.K. in the presence of Abraham Albersz. and Francijntje Jans (DTB 7/209). Geert Dircx is presumably identical with Geertruijt Collaert cited above and in the INTRO. She was then the daughter of Dirck Collaert who may have been related to the painter Johannes Collaert. Only the paintings and individually listed drawings are entered in Montias2; for the sculptures and other objects of art see the article by Francken cited above. The books owned by Vinckenbrinck (Sleydanus, Bullingerus, het Martelaersboeck etc..) suggest that he was Protestant, but it is not clear to which denomination he belonged.
NotaryD. Doornick
# of Items52
Montias1 #204
 Prev Record 1 - 25 of 122  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 geteyckende conterfeijtsels van den overledene
0001[b] [ANONYMOUS] 2 geteyckende conterfeijtsels van den overledene
0002 [ANONYMOUS] noch een dito [geteyckent conterfeijtsel] van Albert Vinckenbrinck
0003[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de vader ende de moeder van Albert Vinckenbrinck zal.
0003[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de vader ende de moeder van Albert Vinckenbrinck zal.
0004 [JOFFR, STEENWIJCK, UNIDENTIFIED] een schilderijtje geschildert door Joffr. Steenwijck
0005 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een cabinet schilderij van Steenwijck
0006 POELENBURGH, CORNELIS VAN een schilderijtje van Poelenburgh
0007 BROUWER, ADRIAEN een mannetje van Brouwer
0008 TENIERS, DAVID (II) een schilderijtje van David Teniers
0009 PYNAS, JAN SYMONSZ. een lantschapje van Pinas
0010 [ANONYMOUS] een schilderscamertje
0011 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een hangent varcken van Nieulandt
0012 [ANONYMOUS] een lantschapje met schaepgens
0013 [ANONYMOUS] een toebackdrincker
0014 COLYN, DAVID een boerenkermis van Colijn [crossed out: Connijn]
0015 [ANONYMOUS] een ruine van Romen
0016 [ANONYMOUS] een slapent tronitie
0017 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel van een vrouw
0018 [ANONYMOUS] 2 naecte vrouwen
0019 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de dochter van Albert Vinckenbrinck
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel met een dootshooftje in een vergulde lyst
0021 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. een teyckeningh van Bot in een vergulde lyst
0022 [ANONYMOUS] een lantschap van een ruine
0023 [ANONYMOUS] een see rotsje
 Prev Record 1 - 25 of 122  Last