The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Well, Elisabeth van der

printer
printer-friendly view
Inventory #4090
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number593, film 4938
Date1631/04/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods brought to marriage according to marriage contract
Family NameWell
Owner NameWell, Elisabeth van der
Owner Notesand her husband Adriaen Jacobsz. van Noort
Marriage Date1601/07/21; 1631/02/13
ResidenceOp de Heregracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den huijsraet Imboel schilderijen ende silverwerck bij Joffr. Elisabeth van der Well in huwelijck gebracht aen de E. Adriaen Jacobsz. van Noort hare tegenwordige man, gemaeckt by mij Laurens Lamberti notaris ... ten versoecke van de voors. Jufr. van der Well. Postscript: Aldus geinventariseert ende gespecificeert in Amsterdam ten huijs van de voors. Elisabeth van der Well op de Heregraft desen 10en April anno 1631 ... welck. volgende bekenne ick Adriaen Jacobsz. dat de voors. Elisabeth van der Wel de voors. huysrade Imboelen schilderyen ende siverwerck by mij gebracht heeft.
CommentaryElisabeth van der Well (Wel) was formerly married to Jan Pietersz. du Bien (of R 30035), who was buried on 15 February 1639. She was betrothed to Jan Pietersz. du Bien on 21 July 1601 (see the NOTES to R 30035 of Montias2). Some of the paintings she brought to her marriage with Adriaen Jacobsz. van Noort may have come from her previous marriage. This inventory in part overlaps with INVNO 409, the inventory of the possessions of Elisabeth van der Wel and Adriaen Jacobsz. van Noort taken on 8 January 1639. The works of art that the two inventories have in common are indicated in the present inventory.
NotaryL. Lamberti
# of Items40
Montias1 #386
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
0001[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
0001[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
0002 [ANONYMOUS] een schildery sijnde den overtoom
0003 MANDER, KAREL VAN (I) een schildery vande Samaritaen gedaen by Carel vander Mander
0004 [ANONYMOUS] een groote schilderij van Dane ofte gulde regen
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van Aracne
0006 MOMPER, JOOS DE een lantschapgen van Mompert
0007 [ANONYMOUS] een hartshoofd
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van den ouden Prins van Orangien
0009 [ANONYMOUS] een waterveruw schilderijtgen van een belblasertgen sijnde waterveruw [sic]
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van den Hoop, liefde ende geloof
0011 [ANONYMOUS] een schilderie sijnde St. Jans doopsel
0012 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Adriaentgen van der Well jongh gedaen
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Maria mettet kindeken ende Catharina
0014 [ANONYMOUS] een lantschapgen sijnde waterveruw
0015[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van wyle Jan Pietersz. du Bien ende Elisabeth van der Well
0015[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van wyle Jan Pietersz. du Bien ende Elisabeth van der Well
0016 MOREELSE, PAULUS een groot schildery van St. Jans onthoofding gedaen by Paulus Moreels
0017 [ANONYMOUS] een viercant schildery sijnde Joseph ende Maria mettet kindeken
0018 [ANONYMOUS] een groot lantschap synde een hertejacht
0019 [ANONYMOUS] een out contrefeijtsel sijnde boven rond
0020[a] [ANONYMOUS] twee ronde schilderijen sijnde Bachus ende Cheres
0020[b] [ANONYMOUS] twee ronde schilderijen sijnde Bachus ende Cheres
0021 [ANONYMOUS] een schilderij sinde een brandt ofte hell
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last