The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Well, Elisabeth van der

printer
printer-friendly view
Inventory #4090
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number593, film 4938
Date1631/04/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods brought to marriage according to marriage contract
Family NameWell
Owner NameWell, Elisabeth van der
Owner Notesand her husband Adriaen Jacobsz. van Noort
Marriage Date1601/07/21; 1631/02/13
ResidenceOp de Heregracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den huijsraet Imboel schilderijen ende silverwerck bij Joffr. Elisabeth van der Well in huwelijck gebracht aen de E. Adriaen Jacobsz. van Noort hare tegenwordige man, gemaeckt by mij Laurens Lamberti notaris ... ten versoecke van de voors. Jufr. van der Well. Postscript: Aldus geinventariseert ende gespecificeert in Amsterdam ten huijs van de voors. Elisabeth van der Well op de Heregraft desen 10en April anno 1631 ... welck. volgende bekenne ick Adriaen Jacobsz. dat de voors. Elisabeth van der Wel de voors. huysrade Imboelen schilderyen ende siverwerck by mij gebracht heeft.
CommentaryElisabeth van der Well (Wel) was formerly married to Jan Pietersz. du Bien (of R 30035), who was buried on 15 February 1639. She was betrothed to Jan Pietersz. du Bien on 21 July 1601 (see the NOTES to R 30035 of Montias2). Some of the paintings she brought to her marriage with Adriaen Jacobsz. van Noort may have come from her previous marriage. This inventory in part overlaps with INVNO 409, the inventory of the possessions of Elisabeth van der Wel and Adriaen Jacobsz. van Noort taken on 8 January 1639. The works of art that the two inventories have in common are indicated in the present inventory.
NotaryL. Lamberti
# of Items40
Montias1 #386
First  Record 26 - 40 of 40 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0022[a] [ANONYMOUS] vijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
0022[b] [ANONYMOUS] vijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
0022[c] [ANONYMOUS] vijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
0022[d] [ANONYMOUS] vijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
0022[e] [ANONYMOUS] vijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
0023 [ANONYMOUS] een schilderij met vroutgen in overspel in de tempel
0024 [ANONYMOUS] een schilderij synde een momus
0025 BLOEMAERT, ABRAHAM een tafereltgen sijnde een lieve vroutgen van Bloemert
0026 [ANONYMOUS] een out contrefeijtseltgen
0027 [ANONYMOUS] een schilderijtgen met druijven kersen ende een hertshoofd
0028[a] [ANONYMOUS] een franchyntge van den overvloedige Rykdom ende een bort sijnde een leering van patientie
0028[b] [ANONYMOUS] een franchyntge van den overvloedige Rykdom ende een bort sijnde een leering van patientie
0029 [ANONYMOUS] een albaster Paris ende Venus
0030[a] [ANONYMOUS] een tapijt valletgen ende schoosteenkleed elck met Orpheus int midden sijnde van saij ... met groen zijde frangens
0030[b] [ANONYMOUS] een tapijt valletgen ende schoosteenkleed elck met Orpheus int midden sijnde van saij ... met groen zijde frangens
First  Record 26 - 40 of 40 Next