The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oorschot, Joris van

printer
printer-friendly view
Inventory #449
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1495, fol. 189 vo. and foll., film 1572
Date1671/06/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameOorschot
Owner NameOorschot, Joris van
Owner Notesmarried ,first, to Maria Coymans (1626-1666) , second, to Anna Goethals (1629-before June 1671), and, third, to Geertruy van Swieten (died 1682)
Life Dates1625 |d 1681/12/18
Marriage Date1651/11/25; 1667/09/16; 1674/01/28
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Cloth, silk
ResidenceOp de Keizersgracht in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen van Sr. Joris van Oorschot weduwenaer van za. Anna Goethals soo ende in voegen by Oorschot de selve besit ende bijde voorn. sijne huijsvrou op den 29 april 1671 metter doot ontruijmt ende nagelaten sijn, beschreven by my Gillis Borssellaer notaris ... ten versoucke ende opt aengeven van den voorn. Sr. Oorschot ende geschadt by Grietien Arents ende Catharina Schaeck ... op den 26 juni 1671. Postscript : Compareerde voor my Sr. Joris van Oorschot weduwenaer van za. Anna Goethals ende verclarde den ... Inventaris ... deuchdelijck ... beschreven binnen Amsterdam op den 8 julij 1671 present Modestus Vennekool ende Johannes Leendertsz. [als getuijgen] ...
CommentaryJoris Oorschot, born in Alkmaar in 1625 died in Amsterdam and was buried in the N.K. on 18 December 1681. He was a dealer in silk cloth, first on the Bloemgracht (1651), later on the Keisersgracht (1667). He was the son of Dirck Oorschot and Catharina Jorisdr. He was married first with Maria Coymans (1626-1666), the daughter of Isaack Coymans (I) of R 28346, then with Anna Goethals, the daughter of Pieter Goethals (of R 33324 of Montias2) on 13 September 1667, and finally with Geertruy van Swieten, widow of Rem Aertsen, on 28 January 1674 (Elias, Vroedschap, pp. 760-1). The date of the inventory is the date when the paintings were recorded.
NotaryGillis Borsselaer
AppraiserGrietien Arents and Catharina Schaeck
# of Items61
Montias1 #350
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WOUWERMAN, PHILIPS een schildery van paerties met een swarte lyst gedaen van Philips Wouwerman
0002 BRUEGEL, JAN (I) een geselschaptie van jonge luij gedaen Breuckel met swarte lyste
0003 SNYDERS, FRANS een stuck gedaen van Snijder van eenige katten fruijt ende vlijs met swarte lyst
0004 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE een stucktie gedaen van de Heem stilleven met swarte lyst
0005 TENIERS, DAVID (II) een taback drincker gedaen van Teniers met swarte lyst
0006 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een lantschap gedaen van Berchem met swarte lyst
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een kersnacht gedaen van Lange Pier met vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck daerin twee vrouwen ende twee kinderen met swarte lyst
0009 MARTSEN, JAN, DE JONGE een kerck gedaen van Van Bassen de beelden van Jan Martensen met swarte lyst
0010 LUNDENS, GERRIT een luijse knippertje gedaen van Lunden met swarte lyst
0011 LUNDENS, GERRIT een smitie gedaen van Lunden met swarte lyst
0012 [SELA, UNIDENTIFIED] een vroutie met een potie gedaen van Sela met swarte lyst
0013 BRUEGEL, PIETER (I) een kersnachtie ende de drie koningen gedaen van d'oude Breuckel
0014 CAPPELLE, JAN VAN DE een zee en een scheeptie gedaen van Van de Capel met swarte lyst
0015 FLINCK, GOVAERT een tronie gedaen door Flinck met swarte lyst
0016 MARSEUS VAN SCHRIECK, OTTO een slangh ende witties gedaen van Otto Marcelis met swarte lyst
0017 MOUCHERON, FREDERICK DE een lantschap gedaen van Mouseron daer in een slach met swarte lyst
0018 MOLIJN, PIETER DE een stuck van de Damasomen gedaen van Molijn met swarte lyst
0019 LIEVENS, JAN (I) een apostel gedaen van Jan Lievense met swarte lyst
0020 [ANONYMOUS] een stuck met orange appelen ende een roemer met swarte lyst
0021 LUNDENS, GERRIT een cleen tronitie gedaen van Lunden met swarte lyst
0022 LUNDENS, GERRIT een meijsge met een haringh gedaen van Lunden met swarte lyst
0023 LUNDENS, GERRIT een meijsge met een zack pijp gedaen als vooren [van Lunden] met swarte lyst
0024 [FELLEBIER, UNIDENTIFIED] een teeckeningh gedaen van Fellebier daervoor een glas met swarte lyst
0025 LUNDENS, GERRIT een boeltie op de schoot van een schoorsteenveger gedaen door Lunden met swarte lyst
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last