The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Daij (Daey), Marten Pietersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #974
Call NumberNA 2864, fol. 266-269, film 2897
Date1659/11/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDaij (Daey)
Owner NameDaij (Daey), Marten Pietersz.
Owner Notesgoods owned in common with his widow Oopje Copit (Capit, Coppit)
Life Dates1604/03/15 |d 1659/09/11 (Daey); 1611/01/19 |d 1689/01/01 (Copit)
Marriage Date1633/06/09
OccupationEmployee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van alle de goederen, jnboelen ende huijsraet in den sterffhuijs van den E. Marten Pietersz. Daij jn sijn leven Capitijn soo als hij die jnt gemeen beseten heeft met Oopje Capit de selfs huijsvrouw by 't aengeven ende ten voerstaen van der voorn. Juffrou Oopje Capit, geannotiert bij mij Bernardt Coornhardt Notaris .... op den 3en novembris 1659. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert door my notaris ... ten overstaen van Juffr. Oopje Copit (Capit) de welcke verclaerde jnt aengeven ... niets verswegen te hebben.
CommentaryThe assets of Captain Daij and of Oopie Copit (Coppit or Capit) were recorded in another inventory (NA 2729, film 2709, Not. J. Leuven). The house was valued at 5,500 f. Together with various other assets, the total came to 15,150 f. Volgens die inventaris verdeelt ende is vercocht door den afslager: 1,770 f. 16 st. ende noch 615 f. 17 st. Oopie Copit heeft behouden de weder helft 1,770 f. So that the movable goods are valued in total at 4,157 f. 10 st., half of which was sold and half kept by Oopje Copit. Among the goods that apparently were not recorded in the present inventory: een schilderij van Josep ende Maria door Rembrandt, two pearl earrings, and a diamond ring. Marten Daey, born in Breda in 1604, fought in Brasil from 1629 to 1641. He was first married to Machtelt van Doorn and, second, on 9 June 1633, with Oopje Coppit, widow of Marten Soolmans (II), the daughter of Hendrick Coppit (1577-1635) and Celijtgen (Silleken) Princen (1584-1639) (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p.189). Hendrick Coppit was the son of Jacob Pietersz. Coppit (Elias, ibid.) Oopje Coppit was taxed on the basis of assets estimated at 12,000 f., including 6,000 f. for her house, in 1674. On Marten Soolmans II, see the NOTES to R 27398 of Montias2. The children were Pieter Daey, born in Brasil, died in St. Helena in 1673, married Margaretha Hakkius; Josephat Daey, baptized in Maartensdijk in March 1643; Catharina Maria Daey, baptized 15 August 1643, married Hermann Folkers on 20 March 1666 and, after his death, Pieter Eybels; and Hendrick Daey, born in Amsterdam on 1 January 1651, became bailli and reeve of Zijp (1692), died on 11 January 1712. He married his full niece Anna Heykens, who was born in Alkmaar on 15 March 1645 and died there on 23 August 1682. '
NotaryCoornherdt
# of Items149
Montias1 #1065
 Prev Record 1 - 25 of 150  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Tamar
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] conterfeijtsel van Pieter Daij
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderije van Capityn Daij ende sijn eerste vrouw
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderije van Capityn Daij ende sijn eerste vrouw
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een man die met zyn vinger wijst
0005 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Cornelis de hooftman
0006 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Flora
0007 [ANONYMOUS] een wapen
0008 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een satyr ende een cupido
0009 [ANONYMOUS] een contrefytsel zijnde Capitijn Daij
0010 [ANONYMOUS] een schilderij zynde Elias
0011[a] [ANONYMOUS] twee opgerolde kaarten
0011[b] [ANONYMOUS] twee opgerolde kaarten
0012[a] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0012[b] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0012[c] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0013 [ANONYMOUS] een schilderytie sijnde een man met een fluijt
0014 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] Uliseus en Serse
0015[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee getijckende tronien van Quast
0015[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee getijckende tronien van Quast
0016 [ANONYMOUS] een achtkant ditto [?] rots
0017 [ANONYMOUS] een ditto [?] tandtreckertie
0018 [ANONYMOUS] een ditto synde een gebercht geteijckent een wintertie
0019[a] [ANONYMOUS] twee dito [?] een out St. Joris en een draeck
0019[b] [ANONYMOUS] twee dito [?] een out St. Joris en een draeck
 Prev Record 1 - 25 of 150  Last