The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Weerde, Joris van

printer
printer-friendly view
Inventory #1212
Call NumberDBK 5072/358
Date1652/01/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinventory of insolvent individual
Family NameWeerde
Owner NameWeerde, Joris van
Life Dates1596 |d c. 1652
Marriage Date1621/03/27
Type of CeremonyK
ResidenceOp 't eynde van de Heeregraft by de Schans in Amsterdam
Religionprobably Reformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Joris van Weerde. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 24 January 1652. 2nd postscript: Op huijden den 25e january 1652 heeft Julien Lamson de jonge coopman hier ter stede hem gestelt cautionaris ende borge voor de meubelen ende huysraet bevonden in de boedel van Joris van Weerden in de vorenstaande inventaris begrepen ende gespecificeert. Belovende all 't geene in de selve bevonden soude moogen werden vermist ofte verandert te wesen selffs te restitueren ofte goet te doen, onder 't verbant van alle syne goederen geen uijtgesondert etc... ten dagh ende jaere als boven.
CommentaryOn 27 March 1621, Joris van Weerden, from Middelburgh, 25, having shown his parents' consent, living in the Spinhuissteeg, was betrothed to Judith de la Outer, 20, no living parents, living as above, assisted by Nicolaes Gras, her pater nutritius (presumable an adoptive father) (DTB 426/6). On 13 March 1622, Joris van Weerden and Judith de la Outre had their son Luijcas baptized in the N.K. in the presence of Pieter Lintelo (DTB 40/162). The merchant Julien Lamson de jonge guaranteed that he would make up any items in this inventory that might be missing or altered. The religion of the owner (probably Calvinist) is inferred from the portrait of Calvin in the inventory. Joris van Weerde may have died by the time this inventory was drawn up in view of the marginal notation heeft gewoont op 't eynde ...
# of Items66
Montias1 #1131
 Prev Record 1 - 25 of 66  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote schilderije synde 't bancquet der Goden met een swarte ende vergulde lyst
0002[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapiens in achtkante ebbe lysten
0002[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapiens in achtkante ebbe lysten
0003 [ANONYMOUS] 1 schilderije synde een coocken met drie personagien met een swarte ende vergulde lyst
0004 [ANONYMOUS] een caertge van Europa met een ebben lyst
0005 [ANONYMOUS] een bancquet schilderije daer een roomer silvere schael met een ebben hout lyst
0006 [ANONYMOUS] een schildery van de geboort Christi met een swarte ende vergulde lyst
0007 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Johannes Calvin
0008 [ANONYMOUS] een schilderije daer een naecte vrouw haer badt met een ebbe lyst
0009[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen t eene van drie en t ander van 2 personasien met ebben lysten achtcantigh
0009[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen t eene van drie en t ander van 2 personasien met ebben lysten achtcantigh
0010 [ANONYMOUS] een cleijn bancket schilerytje met een ebben lyssie
0011 [ANONYMOUS] 1 teeckeningh van een cleen conterfeytsel
0012 [ANONYMOUS] 1 dito [teeckeningh] van een cleen vogeltje
0013 [ANONYMOUS] een lantschappie met een swarte lijssie
0014 [ANONYMOUS] een vrouwe tronie met bloot hayr
0015[a] [ANONYMOUS] 2 cleen bortgens van een harder ende harderinne
0015[b] [ANONYMOUS] 2 cleen bortgens van een harder ende harderinne
0016 [ANONYMOUS] 1 caert van Dantsick
0017[a] [ANONYMOUS] 2 print borgens
0017[b] [ANONYMOUS] 2 print borgens
0018 [ANONYMOUS] 1 oude caert van Amsterdamme
0019 [ANONYMOUS] een vrouwe conterfeytsel met een swarte lyst
0020[a] [ANONYMOUS] 2 mans conterfeytsels met swarte lysten
0020[b] [ANONYMOUS] 2 mans conterfeytsels met swarte lysten
 Prev Record 1 - 25 of 66  Last