The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Weerde, Joris van

printer
printer-friendly view
Inventory #1212
Call NumberDBK 5072/358
Date1652/01/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinventory of insolvent individual
Family NameWeerde
Owner NameWeerde, Joris van
Life Dates1596 |d c. 1652
Marriage Date1621/03/27
Type of CeremonyK
ResidenceOp 't eynde van de Heeregraft by de Schans in Amsterdam
Religionprobably Reformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Joris van Weerde. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 24 January 1652. 2nd postscript: Op huijden den 25e january 1652 heeft Julien Lamson de jonge coopman hier ter stede hem gestelt cautionaris ende borge voor de meubelen ende huysraet bevonden in de boedel van Joris van Weerden in de vorenstaande inventaris begrepen ende gespecificeert. Belovende all 't geene in de selve bevonden soude moogen werden vermist ofte verandert te wesen selffs te restitueren ofte goet te doen, onder 't verbant van alle syne goederen geen uijtgesondert etc... ten dagh ende jaere als boven.
CommentaryOn 27 March 1621, Joris van Weerden, from Middelburgh, 25, having shown his parents' consent, living in the Spinhuissteeg, was betrothed to Judith de la Outer, 20, no living parents, living as above, assisted by Nicolaes Gras, her pater nutritius (presumable an adoptive father) (DTB 426/6). On 13 March 1622, Joris van Weerden and Judith de la Outre had their son Luijcas baptized in the N.K. in the presence of Pieter Lintelo (DTB 40/162). The merchant Julien Lamson de jonge guaranteed that he would make up any items in this inventory that might be missing or altered. The religion of the owner (probably Calvinist) is inferred from the portrait of Calvin in the inventory. Joris van Weerde may have died by the time this inventory was drawn up in view of the marginal notation heeft gewoont op 't eynde ...
# of Items66
Montias1 #1131
First  Record 51 - 66 of 66 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0040 [ANONYMOUS] 1 schilderije sijnde een com met bloemen
0041 [ANONYMOUS] 1 slecht schilderytje van 2 personasien
0042 [ANONYMOUS] 1 schilderytje van Susanna
0043 [ANONYMOUS] 1 coocken schilderije daerin eenige vissch
0044 [ANONYMOUS] 1 prentge van de Nurembergen marct
0045 [ANONYMOUS] een mans ende vrouwe conterfeytsel
0046 [ANONYMOUS] een lantschap met eenige personasien
0047[a] [ANONYMOUS] 3 cleender dito [lantschaps]
0047[b] [ANONYMOUS] 3 cleender dito [lantschaps]
0047[c] [ANONYMOUS] 3 cleender dito [lantschaps]
0048 [ANONYMOUS] 1 tronitie met een swarte ende vergulde lyst
0049 [ANONYMOUS] 1 slecht schilderytje
0050 [ANONYMOUS] 1 printje met rolletgens
0051[a] [ANONYMOUS] 2 steene beeltgens
0051[b] [ANONYMOUS] 2 steene beeltgens
0052 [ANONYMOUS] 1 harts hooren
First  Record 51 - 66 of 66 Next