The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Weerde, Joris van

printer
printer-friendly view
Inventory #1212
Call NumberDBK 5072/358
Date1652/01/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinventory of insolvent individual
Family NameWeerde
Owner NameWeerde, Joris van
Life Dates1596 |d c. 1652
Marriage Date1621/03/27
Type of CeremonyK
ResidenceOp 't eynde van de Heeregraft by de Schans in Amsterdam
Religionprobably Reformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Joris van Weerde. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 24 January 1652. 2nd postscript: Op huijden den 25e january 1652 heeft Julien Lamson de jonge coopman hier ter stede hem gestelt cautionaris ende borge voor de meubelen ende huysraet bevonden in de boedel van Joris van Weerden in de vorenstaande inventaris begrepen ende gespecificeert. Belovende all 't geene in de selve bevonden soude moogen werden vermist ofte verandert te wesen selffs te restitueren ofte goet te doen, onder 't verbant van alle syne goederen geen uijtgesondert etc... ten dagh ende jaere als boven.
CommentaryOn 27 March 1621, Joris van Weerden, from Middelburgh, 25, having shown his parents' consent, living in the Spinhuissteeg, was betrothed to Judith de la Outer, 20, no living parents, living as above, assisted by Nicolaes Gras, her pater nutritius (presumable an adoptive father) (DTB 426/6). On 13 March 1622, Joris van Weerden and Judith de la Outre had their son Luijcas baptized in the N.K. in the presence of Pieter Lintelo (DTB 40/162). The merchant Julien Lamson de jonge guaranteed that he would make up any items in this inventory that might be missing or altered. The religion of the owner (probably Calvinist) is inferred from the portrait of Calvin in the inventory. Joris van Weerde may have died by the time this inventory was drawn up in view of the marginal notation heeft gewoont op 't eynde ...
# of Items66
Montias1 #1131
First  Record 26 - 50 of 66  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0021[a] [ANONYMOUS] 2 kinder conterfeytsels met swarte ebben lysten
0021[b] [ANONYMOUS] 2 kinder conterfeytsels met swarte ebben lysten
0022[a] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
0022[b] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
0022[c] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
0023 [ANONYMOUS] 1 conterfeytsel van een schilder met een swarte ende ebben lyst
0024 [ANONYMOUS] een schilderije daer Petrus de sleutels ontfangt
0025[a] QUAST, PIETER JANSZ. 2 teeckeningen van Quast met ebben lysten
0025[b] QUAST, PIETER JANSZ. 2 teeckeningen van Quast met ebben lysten
0026 [ANONYMOUS] 1 lantschappie van Elias
0027 [ANONYMOUS] 1 tronitie met een swarte ende vergulde lyst
0028 [ANONYMOUS] 1 cleen bancquettie daer een haringh
0029 [ANONYMOUS] 1 schilderye synde de toverije van Ulisses
0030 [ANONYMOUS] 1 schilderye van een soldaet te paert
0031 [ANONYMOUS] een lantschap oft ruwientje daerin een cluysenaer met een ebben lyst
0032 [ANONYMOUS] een stuckie daerin een storm met een swarte lyst
0033 [ANONYMOUS] een out schilderytie van gevogelt ende fruytagien
0034 [ANONYMOUS] een groot conterfeijtsel van de Coninck van [...] te paert sittende sonder lyst
0035 [ANONYMOUS] 1 schilderije daer Saul vant paert valt
0036 [ANONYMOUS] 1 tronije in een vergulde lyst
0037[a] [ANONYMOUS] 2 cleen cleene conterfeytsels van de prins ende princes van Orangien
0037[b] [ANONYMOUS] 2 cleen cleene conterfeytsels van de prins ende princes van Orangien
0038 [ANONYMOUS] 1 print van de Slach van Duijns
0039[a] [ANONYMOUS] 2 cleen teeckeningen
0039[b] [ANONYMOUS] 2 cleen teeckeningen
First  Record 26 - 50 of 66  Last