The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Perfreint, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1223
Call NumberNA 1856, film 2103, fol. 63-73
Date1648/02/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePerfreint
Owner NamePerfreint, Lucas
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de Princegracht in Amsterdam
IntroductionInventaris vanden goederen, meubelen ende gereetschappen achtergelaten bij Lucas Perfreint constsilversmit, binnen deser stede overleden, jn voegen de selve sijn bevonden op zijne camer ende solder vant huijs van Cornelis Joosten Cluft, steenvercoper, staende op de Princegracht, beschreven door mij Niclaes Kruijs notaris ... in presentie van Sr. Joost Cramer, de voors. Cluft, Wolphridich Sismacher, Pieter Creton, and Michiel Eisschelebecq, alle de overledens goede vrienden ende bekenden, om de selfs erffgenamen te dienen ende te strecken nae behoren, ende eerstelijcken. Postscript (fol. 73): Verclarende d'inventarienten niet meer te weten ende [...] hier namaels te doorschijn soude mogen comen, presenteerde ende beloofde desen jnventaris daermede te amplificeren. Aldus gedaen binnen Amsterdam jnt bijwesen van mij Notaris ende getuijgens die desen neffens d'inventarienten hebben onderteckent den xiii februarij 1648. Second postscript: Volcht eenige goederen so Sr. Joost Cramer zeijt eensdeels hemself ende ten anderen zijn M[eeste]r Jeronimo Oostenrijkers te competeren ende door hem te benificieren den overleden ter handen gestelt. [among these goods: een cleen silver crucfix] Actum etc...
CommentaryAmong the debts due to the estate: Cornelis Joosten Cluft een kalf over glase schilderijtie van de overleden gecoft. The deceased owed Cluft for montkosten (he was Cluft's commensael). Cornelis Cluft was probably the father of Jannetje Cornelis Cluft who married the painter Hendrick Jacobsz. Dubbels in Bodegraven on 10 September 1651 when she was 23 years old (Bredius, K√ľnstler-inventare, p.1881).
NotaryN. Kruijs
# of Items120
Montias1 #434
First  Record 26 - 50 of 120  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0011[h] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[i] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0012 [ANONYMOUS] noch eenige cleene
0013 [ANONYMOUS] de passie Christij van loot
0014 [ANONYMOUS] noch eenige platte patroontiens van loot
0015 VIANEN, ADAM VAN noch een passie Chrijstij van loot van Vianen
0016 VIANEN, ADAM VAN noch een passie Chrijstij van loot van Vianen
0017 [ANONYMOUS] een viercante la met eenige pleijster formen
0018 [ANONYMOUS] een bondel met groote printen
0019[a] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[b] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[c] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[d] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[e] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[f] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0020 [ANONYMOUS] een teken boeck
0021[a] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[b] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[c] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[d] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[e] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[f] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[g] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0022 [ANONYMOUS] eenige losse printen en tekeningen
0023 [ANONYMOUS] 't print boeck van de transformatie Ovidi de welcke alle mede jnde toegesegelde kasie geleijt sijn
First  Record 26 - 50 of 120  Last