The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
 Prev Record 1 - 25 of 321  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BROUWER, ADRIAEN een stuckie van Ad. Brouwer sijnde een koekebacker
0002 BROUWER, ADRIAEN een dito [stuckie] van Speelders van den selven Brouwer
0003 REMBRANDT VAN RIJN een dito [stuckie] van een vrouwtie met een kintie van Rembrant van Rijn
0004 BROUWER, ADRIAEN een schilder kamer van dito Brouwer
0005 BROUWER, ADRIAEN een vette kokentie van dito Brouwer
0006 [ANONYMOUS] een tronie van pleijster
0007[a] [ANONYMOUS] twee naeckte kinderkens van pleijster
0007[b] [ANONYMOUS] twee naeckte kinderkens van pleijster
0008 [ANONYMOUS] een slaepent kindeken van pleijster
0009 REMBRANDT VAN RIJN een cleijn landschappie van Rembrant
0010 REMBRANDT VAN RIJN noch een landschap van den selven [Rembrant]
0011 REMBRANDT VAN RIJN een staende figuertie van den selven [Rembrant]
0012 LIEVENS, JAN (I) een karsnacht van Jan Lievensz.
0013 REMBRANDT VAN RIJN een Jeronimus van Rembrant
0014 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtie van haesen van den selven [Rembrant]
0015 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtie van een varcken van den selven [Rembrant]
0016 SEGHERS, HERCULES een cleijn lantschappie van Hercules Segers
0017 LIEVENS, JAN (I) een lantschap van Jan Lievensz.
0018 LIEVENS, JAN (I) noch een dito [lantschap] van denselven [Jan Lievensz.]
0019 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie van Rembrant
0020 REMBRANDT VAN RIJN een leeuwengevecht vanden selven [Rembrant]
0021 LIEVENS, JAN (I) een manen schijntie van Jan Lievensz.
0022 REMBRANDT VAN RIJN een tronie van Rembrant
0023 REMBRANDT VAN RIJN een tronie vanden selven [Rembrant]
0024 REMBRANDT VAN RIJN een still leggent leven van Rembrant geretukeert
 Prev Record 1 - 25 of 321  Last