The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
First  Record 26 - 50 of 321  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0025 REMBRANDT VAN RIJN een soldaet in 't harnas vanden selven [Rembrant]
0026 REMBRANDT VAN RIJN een Vanitas van Rembrant geretukeert
0027 REMBRANDT VAN RIJN een dito [Vanitas] van den selven [Rembrant] met een scepter geretukeert
0028 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een seestuck door Hendrick Anthonisz. opgemaeckt
0029 REMBRANDT VAN RIJN een schilderije van een Samaritaen door Rembrant geretukeert
0030 PALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI) een rijcke man van Palma Vetio waar van de helfte pieter de la Tombe toecomt
0031 REMBRANDT VAN RIJN een achter huijs van Rembrant
0032 REMBRANDT VAN RIJN twee haesewinden nae 't leven vanden selven [Rembrant]
0033 REMBRANDT VAN RIJN een afdoeningh van 't kruijs groot van Rembrant met een schoene goude lijst vanden selven [Rembrant]
0034 REMBRANDT VAN RIJN een opwecking Laseri vanden selven [Rembrant]
0035 REMBRANDT VAN RIJN een Cortisana haer pallerende vande selven [Rembrant]
0036 SEGHERS, HERCULES een bossie van Hercules Seghersz.
0037 LASTMAN, PIETER een Tobias van Lasman
0038 LIEVENS, JAN (I) een opweckinge Laseri van Jan Lievensz.
0039 REMBRANDT VAN RIJN een berch achtich lantschappie van Rembrant
0040 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een lantschappie van Govert Jansz.
0041[a] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien van Rembrant
0041[b] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien van Rembrant
0042 LIEVENS, JAN (I) een graeuwtie van Jan Lievensz.
0043[a] PORCELLIS, JAN (I) twee graeuwties van Percellus
0043[b] PORCELLIS, JAN (I) twee graeuwties van Percellus
0044 REMBRANDT VAN RIJN een tronie van Rembrant
0045 BROUWER, ADRIAEN een dito [tronie] van Brouwer
0046 PORCELLIS, JAN (I) een duijn gesicht van Percellus
0047 PORCELLIS, JAN (I) een dito [duijn gesicht] kleijnder vanden selven [Percellus]
First  Record 26 - 50 of 321  Last