The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
First  Record 276 - 300 of 321  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0249 [ANONYMOUS] 13 stucks pijlen, boogen, schilden als anders
0250 [ANONYMOUS] een groote pertije handen en tronien op 't leven afgegooten met een harp en een turcxe boogh
0251 [ANONYMOUS] 17 handen en armen op 't leven afgegoten
0252 [ANONYMOUS] een pertije harthoornen
0253 [ANONYMOUS] 4 cluijt en voet bogen
0254 [ANONYMOUS] 5 antieckse hoeden en schilden
0255 [ANONYMOUS] 9 kalbassen en flessen
0256[a] [ANONYMOUS] 2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
0256[b] [ANONYMOUS] 2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
0257 [ANONYMOUS] een pleijster gietsel van een Griecks anticq
0258 [ANONYMOUS] den statue vanden keyser Agriepa
0259 [ANONYMOUS] ditto [statue] van den keyser Aurelius
0260 [ANONYMOUS] een Cristus tronie nae 't leven
0261 [ANONYMOUS] een Saters tronie met hoorenen
0262 [ANONYMOUS] een Sibilla antique
0263 [ANONYMOUS] een antieckse Laechon
0264 [ANONYMOUS] een groot Seegewas
0265 [ANONYMOUS] een Vitellius
0266 [ANONYMOUS] een Seneca
0267 [ANONYMOUS] 3 a 4 antique tronien
0268 [ANONYMOUS] noch 4 andere tronien
0269 [ANONYMOUS] een metael stuckie geschut
0270 [ANONYMOUS] een pertije antieckse lappen van diversche coleuren
0271 [ANONYMOUS] 7 snaer instrumenten
0272[a] REMBRANDT VAN RIJN twee schilderijties van Rembrant
First  Record 276 - 300 of 321  Last