The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vinckenbrinck, Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #287
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970 A
Date1665/02/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVinckenbrinck
Owner NameVinckenbrinck, Albert
Owner Notesand his widow Gertruyd Collaert
Life Datesc. 1605 |d 1664
OccupationArtist |a Sculptor
ResidenceOp de Singel tegenover het Uytrechsche Veer op den hoek van de Potterbakkerssteeg in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de boedel ende sterffhuysen van wijlen Albert Vinckenbrinck ende Geertruijt Collaert in tijden echteluyden ende gewoont hebbende op de Singel tegenover het Uytrechtse Veer soo en sulcx sij die in't gemeen beseten ende laetst bij de voors. Albert Vinckenbrinck metter doot ontruijmt sijn, gemaeckt op het aengeven van Hendrick end Abraham Vinckenbrinck ende Geertruyt Collaert ten versoecke van Hendrick Hendricksz. van Wyen als oudt-oom over de nagelaten kinderen van wijlen Johannes Vinckenbrinck ende door de voors. Albert Vinckenbrinck mondelingh versocht .... tot voocht over deselve kinderen, in kennisse van mij David Doornick Notaris publicq ....Aldus.... de 12-en 13-en 14-en en 18-en Februari 1665
CommentaryOn 1 January 1632, the honorable Albert Jansz. Vinckenbrinck, scupltor (beeldsnyder) and the honorable Geertruyd Collaerts named Henrick van [Soup...] in Utrecht, their uncle, to sell a rental obligation with the nominal value of 200 f. (NA 991, fol.1, Not. Jan Bosch). On 1 May 1639, Albert Jansz. Vinckenbrinck and Geert Dircx had their son Abraham baptized in the O.K. in the presence of Abraham Albersz. and Francijntje Jans (DTB 7/209). Geert Dircx is presumably identical with Geertruijt Collaert cited above and in the INTRO. She was then the daughter of Dirck Collaert who may have been related to the painter Johannes Collaert. Only the paintings and individually listed drawings are entered in Montias2; for the sculptures and other objects of art see the article by Francken cited above. The books owned by Vinckenbrinck (Sleydanus, Bullingerus, het Martelaersboeck etc..) suggest that he was Protestant, but it is not clear to which denomination he belonged.
NotaryD. Doornick
# of Items52
Montias1 #204
First  Record 26 - 50 of 122  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0024 BROUWER, ADRIAEN een pennesnijertje van Brouwer
0025 [ANONYMOUS] een oud conterfeijtsel met een dootshoffie
0026[a] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 2 beeltjens van Andries Both
0026[b] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 2 beeltjens van Andries Both
0027 MARTSEN, JAN, DE JONGE een bataille van Jan Martse de jonghe
0028 VELDE, ADRIAEN VAN DE een St. Martyntje van van de Velde
0029 HOLSTEIJN, PIETER (I) eenige beestjens van Holsteijn
0030 LUTTICHUYS, SIMON een stilleven van Luttichuysen
0031 [ANONYMOUS] een leggende Prins in pleijster gegoten
0032[a] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van huysen in swarte lysten
0032[b] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van huysen in swarte lysten
0033[a] [ANONYMOUS] twee gebotseerde varckens
0033[b] [ANONYMOUS] twee gebotseerde varckens
0034 [OPTIMA, UNIDENTIFIED] een schilderytje van Optima
0035 [ANONYMOUS] een kaartje van Fontaynebleu
0036 [ANONYMOUS] een kaartje van de Rijnstroom
0037 [ANONYMOUS] een affgesette almanach
0038[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Albert Vinckenbrinck zal.
0038[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Albert Vinckenbrinck zal.
0039 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel van Swinglius
0040 [ANONYMOUS] een landtschapje met een moletje
0041 [ANONYMOUS] een landtschapje met een ruine
0042 [ANONYMOUS] een geschilderde hand
0043 [ANONYMOUS] (een schildt) met een wapentje
0044 [ANONYMOUS] een teyckening van een huijs in een swarte lijst
First  Record 26 - 50 of 122  Last