The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
First  Record 51 - 75 of 321  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0048 LIEVENS, JAN (I) een hermietie van Jan Lievensz.
0049[a] VALCKENBORCH, LUCAS VAN twee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
0049[b] VALCKENBORCH, LUCAS VAN twee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
0050 BASSANO, JACOPO een brandent leger vanden ouden Bassan
0051 BROUWER, ADRIAEN een quacksalver nae Brouwer
0052[a] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee tronien van Jan Pinas
0052[b] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee tronien van Jan Pinas
0053 LEYDEN, LUCAS VAN een perspectief van Lucas van Leijden
0054 LIEVENS, JAN (I) een priester nae Jan Lievense
0055 REMBRANDT VAN RIJN een modellettie van Rembrant
0056 REMBRANDT VAN RIJN een harders driffie van den selven [Rembrant]
0057 REMBRANDT VAN RIJN een teeckening vanden selven [Rembrant]
0058 REMBRANDT VAN RIJN een geeselingh Christi vanden selven [Rembrant]
0059 PORCELLIS, JAN (I) een graeuwtie van Persellus
0060 VLIEGER, SIMON DE een graeuwtie van Sijmon de Vlieger
0061 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie van Rembrant
0062 REMBRANDT VAN RIJN een tronie nae 't leven van Rembrant
0063 SANZIO, RAFAELLO een tronie van Raefel Urbijn
0064 REMBRANDT VAN RIJN eenige huysen nae 't leven van Rembrant
0065 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie naer 't leven van Rembrant
0066 SEGHERS, HERCULES eenige huijsiens van Herculus Segersz.
0067 PYNAS, JAN SYMONSZ. een Juno van Pinas
0068 [ANONYMOUS] een schilderije van Jefta
0069 REMBRANDT VAN RIJN een maria met een kindeken van Rembrant
0070 REMBRANDT VAN RIJN een cruijstingh Cristi gemodelt vanden selven
First  Record 51 - 75 of 321  Last