The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
First  Record 76 - 100 of 321  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0071 REMBRANDT VAN RIJN een naeckte vrouwe vanden selven [Rembrant]
0072 CARACCI, ANNIBALE een copije nae Hanibal Crats
0073(a) BROUWER, ADRIAEN twee halve figuren van Bouwer
0073(b) BROUWER, ADRIAEN twee halve figuren van Bouwer
0074 CARACCI, ANNIBALE noch een copije nae Hanibal Crats
0075 PORCELLIS, JAN (I) een setie van Percelles
0076 EYCK, JAN VAN een oude tronie van Van Eijck
0077 VINCKS, ABRAHAM een doode Contrefijtsel van Abraham Vinck
0078 CLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN) een doode verreijsingh van Artie van Leijden
0079 REMBRANDT VAN RIJN een schets van Rembrandt
0080 REMBRANDT VAN RIJN een copije nae een schets van Rembrandt
0081[a] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien nae 't leven van Rembrant
0081[b] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien nae 't leven van Rembrant
0082 REMBRANDT VAN RIJN de Inweijdingh vanden tempel Salomons in 't graeus vanden selven [Rembrant]
0083 REMBRANDT VAN RIJN de besnijdenisse Cristi Copije nae Rembrant
0084[a] SEGHERS, HERCULES twee cleijne lantschappies van Hercules
0084[b] SEGHERS, HERCULES twee cleijne lantschappies van Hercules
0085 [ANONYMOUS] een bossie van een onbekend meester
0086 REMBRANDT VAN RIJN een Out mans tronie van Rembrant
0087 SEGHERS, HERCULES een groot lantschap van Hercules Segers
0088 REMBRANDT VAN RIJN een vrouwe tronie van Rembrant
0089 REMBRANDT VAN RIJN een eendragt van 't lant vanden selven [Rembrant]
0090 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een dorpie van Govert Jansz.
0091 REMBRANDT VAN RIJN een ossie naer 't leven van Rembrant
0092 GIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO) een groot stuck van de Samaritaense vrouwe van Sjorjon waervan de helfte Pieter la Tombe is toekomende
First  Record 76 - 100 of 321  Last